Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Aandachtspunten bij tweedespoortrajecten

4W5A0657
Hou rekening met de relatief goede kansen bij de eigen werkgever

Een meerderheid van tweede spoortrajecten zijn parallelprojecten. De kansen voor het vinden van passend werk bij eigen werkgever zijn veel beter dan bij een nieuwe werkgever. Bekijk hoe kansen bij eigen werkgever benut en versterkt kunnen worden.

Probeer de harde doelgroep voor een nieuwe werkgever vroegtijdig te herkennen

Dit is de doelgroep waarbij terugkeer bij de eigen werknemer niet meer mogelijk is. De gezondheid is zodanig stabiel dat ze klaar zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Zijn deze mensen bij de intake al te herkennen? Het is belangrijk dat het re-integratiebureau ze bij een nieuwe werkgever aan de slag helpt tijdens het traject.

Bedenk zinvolle trajecten voor mensen met geringe kansen op de arbeidsmarkt

Bij veel tweede spoortrajecten gaat de gezondheid vaak de slechte kant op gedurende het traject. Vooral bij verslechtering is het moeilijk om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Een deel van de mensen heeft een hoge leeftijd en daardoor ook slechtere kansen op de arbeidsmarkt. Omdat sollicitaties zelden tot een uitnodiging leiden is het goed om bij deze groep na te gaan welke trajectelementen succesvol kunnen zijn.

Hou rekening met verslechtering van de gezondheid en belastbaarheid

De helft van de werknemers was na twee jaar ziekte volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent niet dat deze werknemers nooit meer aan het werk komen. Vaak ontstaat er een stabiele situatie of soms herstel waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor werken. Maar vaak is dit niet binnen de loondoorbetalingsperiode. Dan zijn andere elementen effectief in vergelijking met de groep die wel voldoende belastbaar is voor passend werk.