Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

40% minder verzuim: dit is hoe Drechtwerk het doet

4w5a0602_1_20211229_145315

‘Het gaat ons niet alleen om een verzuimpercentage maar ook het verzuimtraject, waarin het geven van aandacht aan de medewerker belangrijk is.’ Zo omschrijft Jacqueline Kooy, MT-lid, hoe binnen Drechtwerk met verzuim wordt omgegaan.

Drechtwerk sloot 2021 af met een prachtig verzuimcijfer: 9,85%. Het jaar ervoor was het percentage al historisch laag, namelijk 12,5%. Dat resultaat leidt ertoe dat het werkleerbedrijf landelijk op nummer 1 staat van alle sociale werkbedrijven met 1000-1500 medewerkers.

Cees Willem Dam is directeur van ADXpert, de arbodienst van Drechtwerk. Hij geeft aan: 'Drechtwerk is een bedrijf waar de mens centraal staat en heeft focus op goede zorg voor de medewerkers. Dat zie ik terug in beleidskeuzes als aandacht voor preventie, communicatie en de rol van de leidinggevenden.' De cijfers zijn overtuigend: 40% minder verzuim binnen 2 jaar.

Jacqueline vertelt: ‘Het gaat erom dat je blijft werken aan verbetering en innovatie. Daarom is in 2021 gewerkt aan het duurzaam inzetbaarheidsprogramma ‘Drechtwerk Energie’. Hierin is nog genoeg te doen. We hebben een prachtig resultaat bereikt met elkaar maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.’ Cees Willem vult aan: ‘Drechtwerk is een voorbeeldwerkgever in het sociale domein. De combinatie van visie en uitvoering klopt bij Drechtwerk. Als arbodienst ADXpert krijgen wij veel vertrouwen vanuit het management en, juist belangrijk, vanuit werknemers.

Hete duurzaam inzetbaarheidsprogramma behelst voor 2022 een uitgebreid preventief medisch onderzoek, dat in samenwerking met de arbodienst wordt vormgegeven. Nieuw in 2022 is ook het programma Gezond bewegen in samenwerking met de bedrijfstherapeut van ADXpert.

Cees Willem ziet de samenwerking in de toekomst wel zitten: 'Alles binnen Drechtwerk is gericht op duurzame inzetbaarheid. Dat is voor ons als eigentijdse arbodienst fijn werken. Het uitgangspunt is de mogelijkheden van de medewerker, hoe beperkt ook. Alles op alles zetten om werk mogelijk te maken. Wat ADXpert betreft komt Drechtwerk in aanmerking voor de Kroon op het Werkprijs 2022!'