Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Zelf begeleiden van ziekteverzuim

Illustratie van zelf begeleiden van ziekteverzuim

Het begeleiden van ziekteverzuim bij werknemers is een cruciaal aspect van het HR-management binnen organisaties. Veel werkgevers begeleiden het verzuim van hun medewerkers zelf. Sommige bedrijven betrekken de bedrijfsarts intensief bij het verzuimproces, terwijl anderen de bedrijfsarts op afstand houden. Het is de leidinggevende die, vaak samen met een HR-medewerker, beoordeelt of het ziekteverlof wel of niet wordt toegestaan. 

Bij het begeleiden van het ziekteverzuim adviseren wij u rekening te houden met de volgende risico's.

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Leidinggevende en HR-medewerkers hebben als gewoonte om een zieke medewerker te bevragen over zijn/haar mogelijkheden. Een werkgever heeft graag inzicht in welke werkzaamheden een medewerker nog kan uitvoeren. Veel werkgevers hebben hun medewerkers de afgelopen jaren op laten leiden in het voeren van verzuimgesprekken. Helaas zijn de mogelijkheden van deze gesprekken sterk afgenomen, als gevolg van de nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens denkt, terecht of niet terecht, dat veel verzuimgesprekken toch de medische kant op gaan. Vandaar dat vanaf heden alleen de bedrijfsarts mag vragen naar de mogelijkheden van de werknemer. De leidinggevende of HR-medewerker mag dit niet meer doen.

Als arbeidsdeskundige adviseert ADXpert om de banden met de bedrijfsarts te versterken. Als werkgever heeft u hem of haar echt nodig! Onze bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen staan voor u klaar om u hierin te ondersteunen. Op afroep, zonder vaste kosten én met gebruikmaking van een beveiligde medische registratieomgeving.

Fictief laag verzuimcijfer

Het is niet ongebruikelijk dat een zieke medewerker weer aan het werk gaat voor alle werkuren, zelfs als hij of zij niet alle taken van zijn of haar functie kan uitvoeren. Dit kan resulteren in een situatie waarin de medewerker beter wordt gemeld. 

Als arbeidsdeskundige adviseert ADXpert om zuiver met dit soort situaties om te gaan. Door middel van een loonwaardemeting kan worden vastgesteld wat het herstelpercentage van de werknemer daadwerkelijk is. Door een werknemer niet volledig beter te melden, kan een nieuwe loondoorbetalingsperiode van twee jaar worden voorkomen. 

Neem vandaag nog contact op met ADXpert om meer te weten te komen over hoe een loonwaardeonderzoek uw organisatie kan helpen. 

Neem contact met ons op

Onderschatten WVP-procedures

Als arbeidsdeskundige worden we vaak geconfronteerd met situaties waarin werkgevers de procedures van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) onderschatten. Er wordt ons vaak verteld dat het niet nodig is om bijvoorbeeld een Plan van Aanpak, Eerstejaarsevaluatie  of gespreksverslagen op te stelen. 'We gaan ervan uit dat de werknemer weer volledig herstelt. Weliswaar duurt het langer dan we dachten, maar...'. 

 Echter, zoals de praktijk ons heeft geleerd, kunnen dit soort verzuimmeldingen soms langer duren dan een jaar. De volledige hersteld melding wordt minder concreet. Dit kan leiden tot onzekerheid. Het kan ertoe leiden dat het dossier niet op orde is, met alle gevolgen van dien. 

Conclusie: het belang van strikter volgen van de procedures van de Wet Verbetering Poortwachter, ondanks een wellicht gunstig herstelperspectief, heeft grote voordelen.