Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Zelf begeleiden van ziekteverzuim

Veel werkgevers begeleiden het verzuim van hun medewerkers zelf. De bedrijfsarts wordt bij de ene werkgever erg betrokken en bij de andere werkgever juist op afstand gehouden. Het is de leidinggevende die, vaak samen met een HR-medewerker, beoordeelt of het ziekteverlof wel of niet wordt toegestaan. 

Bij het begeleiden van het ziekteverzuim adviseren wij u rekening te houden met de volgende risico's.

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Leidinggevende en HR-medewerkers hebben als gewoonte om een zieke medewerker te bevragen over zijn/haar mogelijkheden. Een werkgever heeft graag inzicht in welke werkzaamheden een medewerker nog kan uitvoeren. Veel werkgevers hebben hun medewerkers de afgelopen jaren op laten leiden in het voeren van verzuimgesprekken. Helaas zijn de mogelijkheden van deze gesprekken sterk afgenomen, als gevolg van de nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Autoriteit Persoonsgegevens denkt, terecht of niet terecht, dat veel verzuimgesprekken toch de medische kant op gaan. Vandaar dat vanaf heden alleen de bedrijfsarts mag vragen naar de mogelijkheden van de werknemer. De leidinggevende of HR-medewerker mag dit niet meer doen.

Als arbeidsdeskundige adviseert ADXpert om de banden met de bedrijfsarts te versterken. Als werkgever heeft u hem of haar echt nodig! Onze bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen staan voor u klaar om u hierin te ondersteunen. Op afroep, zonder vaste kosten én met gebruikmaking van een beveiligde medische registratieomgeving.

Fictief laag verzuimcijfer

De zieke werknemer is wel weer aan de slag voor alle werkuren. Ondanks dat de werknemer niet alle taken van zijn/haar functie uitvoert, wordt de werknemer beter gemeld. Als arbeidsdeskundige adviseert ADXpert om zuiver met dit soort situaties om te gaan. Door middel van een loonwaardemeting kan worden vastgesteld wat het herstelpercentage van de werknemer daadwerkelijk is. Door een werknemer niet volledig beter te melden, kan een nieuwe loondoorbetalingsperiode van twee jaar worden voorkomen. 

Onderschatten WVP-procedures

Als arbeidsdeskundige wordt ons vaak verteld dat het niet nodig is om bijvoorbeeld een Plan van Aanpak, Eerstejaarsevaluatie of gespreksverslagen op te stellen. ‘We gaan er vanuit dat de werknemer weer volledig herstelt. Weliswaar duurt het langer dan we dachten, maar…’ Helaas is het soms zo dat dit soort verzuimmeldingen langer dan een jaar voortduren. De volledige herstelmelding wordt minder concreet. Er ontstaat onzekerheid. Het dossier is niet op orde. Conclusie: het strikter volgen van de procedures van de Wet Verbetering Poortwachter, ondanks een wellicht gunstig herstelperspectief, heeft grote voordelen.