Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Privacy bij ziekte: hoe zit dat?

4w5a0430-min_4_20210112_205247

Werkgevers willen het ziekteverzuim binnen hun bedrijf uiteraard zo laag mogelijk houden. Daarom willen zij weten om welke reden hun personeel zich ziekmeldt, zodat zij met het inzetten van een preventief beleid ervoor kunnen zorgen dat het verzuimcijfer daalt. Ondanks deze logische redenering moet een bedrijf echter goed opletten wat het mag vragen aan en vastleggen over hun zieke werknemers. Onderstaande casus maakt dat duidelijk.

Bijhouden ziekteklachten

Om zicht te krijgen op het ziekteverzuim van zijn personeel hield een onderhoudsbedrijf bij wat de klachten van zijn zieke personeelsleden waren. In een systeem werd bijgehouden wat de ziekte van de werknemer was, maar ook de specifieke, bijbehorende klachten. Het verzuimregister was ook nog eens voor iedereen toegankelijk en niet goed beveiligd.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De AP tikte het bedrijf op de vingers. De AP oordeelde dat het niet nodig was om deze medische informatie op te slaan. Met specifieke kennis over de ziekte van een werknemer kan een werkgever een beslissing nemen, die grote invloed heeft op een werknemer. Ook constateerde de AP dat het verzuimregister online toegankelijk was, zonder dat er sprake was van authenticatie. Juist het opslaan van gezondheidsgegevens moet aan strenge beveiligingseisen voldoen.

Boete

De AP, die meestal boetes van tonnen oplegt, gaf in bovenstaande casus een milde boete, nl. € 15.000. De AP hield rekening met de draagkracht van het bedrijf.

Alternatieven

Toch wil een werkgever graag grip houden op de verzuimcijfers. Een goede arbodienst kan de werkgever helpen inzicht in het ziekteverzuim van werknemers te krijgen en meehelpen het ziekteverzuim omlaag te brengen. Wij, van ADXpert, kunnen u daarbij helpen volledig volgens de richtlijnen van de AVG. Met het inzetten van onze kennis en ervaring kunt ook u uw verzuimcijfer omlaag brengen.