Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wordt uw bedrijf ook getroffen door het coronavirus? Vraag NOW aan!

thumbnail3_1_20191011_202045

In verband met het coronavirus heeft de overheid ingrijpende maatregelen moeten nemen. Bedrijven moesten worden gesloten, waardoor het werk wegvalt voor personeel. Veel bedrijven hebben naar aanleiding van die maatregelen een aanvraag ingediend voor de regeling Werktijdverkorting. De regeling Werktijdverkorting was echter niet berekend op de werkvermindering waar bedrijven nu mee te maken hebben.

Er is daarom besloten, op 17 maart 2020, om de regeling Werktijdverkorting in te trekken. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling: de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze nieuwe regeling zal geschikter zijn om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en om ontslag te voorkomen. Daarnaast zal deze regeling, ter vergelijking met de Werktijdverkorting, niet ten koste gaan van de WW-rechten van het personeel.

Werkgevers die te maken hebben met minstens 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor loonkosten van vaste èn flexibele werknemers van maximaal 90% van de loonsom. Deze tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, met een eventuele verlenging van 3 maanden. In deze periode mogen desbetreffende werknemers niet ontslagen worden en heeft werkgever een loondoorbetalingsplicht. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting, zal de tegemoetkoming grotendeels in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

De nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

ADXpert ontzorgt

Heeft u te kampen met omzetdaling als gevolg van het coronavirus, of heeft u vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Lees de meest gestelde vragen in ons uitgebreide dossier of geef de aanvraag uit handen. Met overige vragen kunt u terecht in ons zorgvuldig opgestelde Coronavirus Dossier. Hierin geven onze experts antwoord op al uw vragen.

U kunt altijd terecht bij ons voor advies!