Kennisbank

Wordt uw bedrijf ook getroffen door het coronavirus? Vraag NOW aan!

In verband met het coronavirus heeft de overheid ingrijpende maatregelen moeten nemen. Bedrijven moesten worden gesloten, waardoor het werk wegvalt voor personeel. Veel bedrijven hebben naar aanleiding van die maatregelen een aanvraag ingediend voor de regeling Werktijdverkorting. De regeling Werktijdverkorting was echter niet berekend op de werkvermindering waar bedrijven nu mee te maken hebben.

Er is daarom besloten, op 17 maart 2020, om de regeling Werktijdverkorting in te trekken. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling zal geschikter zijn om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en om ontslag te voorkomen. Daarnaast zal deze regeling, ter vergelijking met de Werktijdverkorting, niet ten koste gaan van de WW-rechten van het personeel.

Werkgevers die te maken hebben met minstens 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor loonkosten van vaste èn flexibele werknemers van maximaal 90% van de loonsom. Deze tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, met een eventuele verlenging van 3 maanden. In deze periode mogen desbetreffende werknemers niet ontslagen worden en heeft werkgever een loondoorbetalingsplicht. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting, zal de tegemoetkoming grotendeels in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

De nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zal op korte termijn aan te vragen zijn en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

ADXpert ontzorgt

Heeft u te kampen met omzetdaling als gevolg van het coronavirus, of heeft u vragen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? Lees de meest gestelde vragen in ons uitgebreide dossier of geef de aanvraag uit handen. U kunt altijd terecht bij ons voor advies! Ook kunt u de aanvraag uit handen geven en het aan onze experts over laten.