Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vertrouwenspersoon, intern of extern?

adxpert-64_7_20221208_152716

De functie van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie is van onschatbare waarde. Het biedt medewerkers een veilige haven om ongewenst gedrag te melden en ondersteuning te krijgen. In dit artikel wordt het belang van de functie van een vertrouwenspersoon belicht, waarbij het verschil tussen een interne en externe vertrouwenspersoon wordt toegelicht, en de noodzaak van een goede opleiding voor vertrouwenspersonen wordt benadrukt.

Interne versus externe vertrouwenspersoon

Een interne vertrouwenspersoon is iemand binnen de organisatie die deze rol naast zijn of haar reguliere functie vervult. Dit kan een medewerker zijn die hiervoor is opgeleid en aangesteld, of een leidinggevende die deze rol op zich neemt. Een externe vertrouwenspersoon daarentegen is een professional van buiten de organisatie die als vertrouwenspersoon optreedt. Beide hebben hun eigen voordelen. Een interne vertrouwenspersoon kent de organisatiecultuur en -structuur goed, wat het voor medewerkers laagdrempeliger kan maken om hulp te zoeken. Een externe vertrouwenspersoon daarentegen kan als onafhankelijke partij optreden en objectief advies geven, wat voor sommige medewerkers prettiger kan zijn. 

Belang van een goede opleiding

Ongeacht of de vertrouwenspersoon intern of extern is, is het van cruciaal belang dat zij goed zijn opgeleid voor deze functie. Een goede opleiding stelt vertrouwenspersonen in staat om effectief te reageren op meldingen van ongewenst gedrag, de juiste ondersteuning te bieden aan medewerkers en de vertrouwelijkheid te waarborgen. Daarnaast helpt een opleiding vertrouwenspersonen om te gaan met complexe situaties en emotionele belasting, en om op een professionele en ethische manier te handelen.

Ondersteuning en vertrouwelijkheid

Een vertrouwenspersoon biedt medewerkers een veilige omgeving om hun zorgen te uiten en ondersteuning te krijgen. Zij fungeren als luisterend oor, adviseren over mogelijke oplossingen, begeleiden medewerkers tijdens het meldingstraject en zorgen voor nazorg en opvang. Het is essentieel dat vertrouwenspersonen altijd vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij ontvangen en een strikte geheimhoudingsplicht naleven.

Conclusie

De functie van een vertrouwenspersoon is van onschatbare waarde binnen een organisatie. Het biedt medewerkers een veilige plek om ongewenst gedrag te melden en ondersteuning te krijgen. Of de vertrouwenspersoon nu intern of extern is, een goede opleiding is essentieel om deze rol effectief te vervullen. Het waarborgen van vertrouwelijkheid en het bieden van de juiste ondersteuning aan medewerkers zijn cruciale aspecten van deze belangrijke functie. De praktijk bij arbodienst ADXpert wijst uit dat het voor organisaties van belang dat ze zowel een interne als externe vertrouwenspersoon aanstellen. Daarbij adviseren om zowel een man als een vrouw te benoemen. Het is belangrijk om de toegang tot de vertrouwenspersoon zo laagdrempelig mogelijk te maken.