Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Opzeggen dienstverband tijdens corona

4W5A9451-min

Afscheid nemen van een werknemer kan moeilijk zijn, zeker wanneer diegene zich al jaren trouw inzet voor het bedrijf. Maar het kan er toch van komen, wanneer er onvoldoende liquide middelen zijn om de werknemer aan te houden. Veel bedrijven hebben te kampen met omzetverlies door de coronacrisis en hebben dus werknemers moeten ontslaan. Maar zijn de regels rondom ontslag eigenlijk veranderd door de crisis of moet u met meer factoren rekening houden dan eerst het geval was?

Wanneer u gebruik maakt van de NOW-regeling, zijn er beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden bij het beëindigen van een dienstverband. De mogelijkheden tot ontslaan zijn echter niet veranderd.

Het opzeggen van een dienstverband tijdens proeftijd door de werkgever heeft geen effect op de subsidie op basis van de NOW, dus er zijn geen extra beperkingen waar rekening mee gehouden hoeft te worden.

Het opzeggen van een dienstverband op oproepbasis omdat er te weinig omzet is om de werknemer te betalen, neemt wél beperkingen met zich mee en kan een ongunstige beslissing zijn. Oproepcontracten vallen namelijk wel onder de NOW-regeling en het loon van de werknemers op oproepbasis wordt dus tot 90% vergoed. Het kan waardevol zijn om deze werknemers in dienst te houden, ondanks dat er geen werk voor hen is. Wanneer dat wel weer het geval is, is deze flexibele groep werknemers weer nodig.

Contracten voor bepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke regels, zoals het aanzeggen van de overeenkomst een maand voor het verstrijken van de termijn en de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft. De opzegging van een contract voor bepaalde tijd staat het verkrijgen van een subsidie op basis van de NOW niet in de weg.

Het is dus van belang om de bestaande regels rondom het beëindigen van een dienstverband in het oog te houden wanneer u voor deze, wellicht lastige, keuze staat.

Benieuwd naar wat er door de uitbraak van het coronavirus nog meer verandert voor uw bedrijf? Bekijk dan ons Coronavirus Dossier, waarin onze experts antwoord geven op uw vragen.