Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

NOW & loonkostensubsidies

AV_ADXpert-2019_02-min

De loonkostentegemoetkoming door middel van de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een loonkostensubsidie voor werknemers. Dit maakte staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend.

NOW

Door middel van de NOW-regeling kunnen werkgevers tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen via de overheid, wanneer er sprake is van een verlies in omzet van minimaal 20%. Deze regeling heeft de regeling werktijdverkorting vervangen vanwege de impact van het coronavirus.

Loonkostensubsidie

Een loonkostensubsidie wordt uitgekeerd aan werkgevers die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen, en dus onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze subsidie wordt uitgekeerd omdat deze werknemers vaak minder dan het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie overbrugt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon.

Niet in mindering & meldingsplicht vervalt

Toen de NOW-regeling van start ging, hadden werkgevers een meldplicht voor loonkostensubsidies ontvangen voor arbeidsbeperkten en zou deze in mindering gebracht worden op de NOW om dubbele financiering te voorkomen. Toch wordt de loonkostensubsidie niet in mindering gebracht op de vergoeding die werkgever ontvangt door de NOW. Vanwege deze wijziging in de NOW-regeling, vervalt voor werkgevers ook de loonkostensubsidie meldplicht bij aanvraag van de NOW.

Werkgevers die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst hebben, mogen ook gewoon gebruik blijven maken van de no-riskpolis en andere extra voorzieningen bedoeld voor de arbeidsbeperkte werknemers.

Advies nodig? Of vragen over wat er voor uw bedrijf verandert door de uitbraak van het coronavirus? In ons uitgebreide Coronavirus Dossier geven onze experts antwoord op al uw vragen.