Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

De NOW samengevat

4W5A9389

Is uw bedrijf ook getroffen door de impact van het coronavirus? De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In dit artikel vatten wij deze nieuwe regeling voor u samen.

 • Werkgevers die verwachten dat ze te maken zullen hebben met een daling in omzet van minstens 20% kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor loonkosten;
 • Deze tegemoetkoming kan maximaal 90% van de loonsom bedragen, een uitgebreide uitleg vindt u in ons dossier over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud;
 • De aanvraag kan worden gedaan voor loonkosten van vast èn flexibel personeel;
 • De tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, met een eventuele verlenging van 3 maanden;
 • In deze periode mogen desbetreffende werknemers niet ontslagen worden en heeft werkgever een loondoorbetalingsplicht;
 • De werknemer hoeft niet te stoppen of minder te werken gedurende de periode van tegemoetkoming;
 • Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen;
 • De nieuwe regeling zal op korte termijn aan te vragen zijn;
 • De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
 • Het UWV zal een voorschot uitkeren. Deze zal 80% zijn van de te verwachten tegemoetkoming en wordt achteraf eventueel gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke daling van de omzet;
 • Voor aanvragen boven een bepaalde omvang is een accountantsverklaring vereist; de specifieke hoogte wordt nader bepaald.
ADXpert ontzorgt

Heeft u te kampen met omzetdaling als gevolg van het coronavirus, of heeft u vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Lees de meest gestelde vragen in ons uitgebreide dossier of geef de aanvraag uit handen. Met overige vragen kunt u terecht in ons zorgvuldig opgestelde Coronavirus Dossier. Hierin geven onze experts antwoord op al uw vragen.

U kunt altijd terecht bij ons voor advies.