Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Loonkostenvoordeel en de drie-maanden-eis

av_adxpert-2019_01kopie_1_20190528_164304

Sinds 1 januari 2018 zijn de regels voor het krijgen van fiscaal voordeel voor werknemers veranderd. Voorheen kreeg u premiekorting, maar tegenwoordig ontvangt u loonkostenvoordeel. Dat de naam is veranderd, is geen groot probleem, maar wat wel een probleem is, is de ‘drie-maanden-eis’.

Voorheen was het niet erg als u pas na twee jaar ontdekte dat een van uw werknemers vanuit een WW-uitkering of WIA-uitkering bij u in dienst is gekomen. U regelde een doelgroepverklaring en corrigeerde uw loonheffingen. Maar dat gaat niet meer! Voor werknemers die na 1 januari 2018 bij u in dienst komen, moet u binnen drie maanden de aanvraag voor de doelgroepverklaring bij het UWV hebben gedaan. En het UWV is streng, zo blijkt uit onze ervaring.

Twee dagen

Wij zetten onze deskundigheid in waardoor werkgevers maximaal profiteren van loonkostenvoordeel. In dat kader regelen we ook de definitieve aanvragen. Werknemer X was niet zo snel met het tekenen van de machtiging en tussendoor genoot hij ook nog van een vakantie. We bleven alert en hielden de vinger aan de pols. Dit resulteerde in een getekende machtiging, maar helaas twee dagen te laat. Ondanks het feit dat het UWV zelf ook regelmatig de reactietermijn op een aanvraag van 13 weken overschrijdt, hebben wij de machtiging dezelfde dag nog op de post gedaan. De afwijzing was binnen een week binnen. Zo gaat het bij het UWV: bij toekenningen neemt het UWV bijna altijd 13 weken de tijd, maar met afwijzingen zijn ze razendsnel. De reden van deze afwijzing was het feit dat werknemer X drie maanden én twee dagen in dienst was toen de aanvraag binnenkwam bij het UWV.

Een week

De drie maanden eis tendeert naar onbehoorlijk bestuur. De overheid profiteert hier namelijk oneigenlijk van. Ik wil dit toelichten. Allereerst komt deze eis nergens voor in de parlementaire stukken van de Wet tegemoetkoming loondomein. De eis is er in de Verzamelwet 2017 tussendoor geglipt. Dat betekent dat de wettelijke basis ontbreekt. Daarnaast is het onredelijk, omdat werknemers pas twee maanden na hun indiensttreding verplicht zijn om antwoord te geven op de vraag of ze vanuit een uitkering bij u in dienst zijn gekomen. Er blijft dus maar een maand over om de aanvraag te regelen. Deze periode is te kort: een werknemer kan ziek zijn in die maand, op vakantie of de machtiging kwijtraken. Gevolg: u bent te laat met de aanvraag bij het UWV en loopt € 18.000 mis.