Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Loonkostenvoordelen

4w5a9389-min_1_20200714_172811

Bent u goed op de hoogte van de financiële voordelen die de overheid biedt om tegemoet te komen in uw loonkosten? En weet u dat u soms tot wel € 6.000,- per jaar kunt terugkrijgen voor uw werknemer?

De overheid heeft stimulerende maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat werkgevers eerder bereid zijn werknemers die moeilijker aan een baan komen, aan te nemen. Wij horen echter regelmatig dat werkgevers hier niet (goed) van op de hoogte zijn. Zodoende blijft er veel geld liggen waar u als werkgever wel aanspraak op kunt maken. In dit artikel leggen we u uit welke loonkostenvoordelen er zijn, de hoogte van de loonkostenvoordelen en hoe u aanspraak kunt maken op het loonkostenvoordeel.

Soorten loonkostenvoordelen

Er zijn 4 soorten loonkostenvoordelen, kort gezegd Lkv:

· Lkv Ouderen

· Lkv Arbeidsgehandicapten

· Lkv Arbeidsgehandicapten herplaatsen

· Lkv Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Het voert in dit artikel te ver om per loonkostenvoordeel uit te leggen welke voorwaarden er per loonkostenvoordeel gelden. De komende tijd zullen we u daarom in specifieke artikelen per loonkostenvoordeel hierover informeren. Wilt u meer informatie? Hou dan onze kennisbank en social media in de gaten. 

Financiële voordelen

De bedragen die u van de overheid kunt terugkrijgen zijn gebaseerd op een bedrag per verloond uur. Voor het loonkostenvoordeel ouderen en (herplaatsen) arbeidsgehandicapten ontvangt u € 3,05 per uur met een maximum van € 6.000 per jaar. Het bedrag per uur is bij het loonkostenvoordeel Banenafspraak en Scholingsbelemmerden € 1,01 met een maximum van € 2.000 per jaar.

Het loonkostenvoordeel kunt u 3 jaar lang toepassen (met uitzondering van het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte, die mag u 1 jaar toepassen). Een rekensommetje leert u dan dat als u een oudere in dienst neemt, die aan de voorwaarden voldoet, u bij een fulltime dienstverband in 3 jaar tijd € 18.000 terugkrijgt van de Overheid. Bij een werknemer uit de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden is dit bij een fulltime dienstverband € 6.000. Deze bedragen geven aan dat het van groot belang is, dat u bij het aannemen van personeel controleert of uw werknemers in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel.

Aanspraak maken op het loonkostenvoordeel

Stel, u neemt een werknemer aan die voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel, wat moet u dan doen? De werknemer moet dan een ‘machtiging aanvragen loonkostenvoordeel’ tekenen om een doelgroepverklaring te kunnen aanvragen bij het UWV. Deze machtiging kunt u downloaden op de site van het UWV. Binnen 3 maanden na de start van het dienstverband moet deze machtiging bij het UWV binnen zijn. Dit is een harde deadline. Doet u het niet binnen 3 maanden, dan vervalt het recht op het voordeel. Bent u op tijd dan zal het UWV een doelgroepverklaring afgeven. Deze doelgroepverklaring dient u goed te bewaren en is het bewijs dat u het loonkostenvoordeel mag aanvinken in uw loonadministratie. Let daar goed op! Het loonkostenvoordeel wordt een jaar later rond augustus/september aan u uitgekeerd.

Komende tijd zullen we in achtereenvolgende artikelen nader ingaan op de loonkostenvoordelen met hun specifieke voorwaarden. Vindt u het te ingewikkeld? Wij kunnen u ondersteunen op de wijze die u het prettigst vind. Neemt u veel werknemers aan, dan kunnen wij ook zorgen voor een koppeling met uw salarisadministratie. De controle van het nieuwe personeel zal dan voor een groot deel automatisch verlopen. Neem gerust contact met ons op als u hier meer informatie wil. ADXpert weet wat werkt.