Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Loonkostenvoordeel ouderen

4w5a9451-min_1_20201229_140353

Weet u het nog? In een vorig artikel hebben we uitgelegd welke 4 soorten loonkostenvoordelen er zijn. Dit keer lichten we voor u het Loonkostenvoordeel Ouderen eruit.

Het loonkostenvoordeel is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein en is een tegemoetkoming voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die vaak lastig aan het werk komt. In deze categorie vallen o.a. de oudere werknemers. Daarom heeft de overheid een regeling in het leven geroepen, die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maakt om deze ouderen in dienst te nemen.

Wie komen er in aanmerking voor het loonkostenvoordeel Ouderen? Dat zijn werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen. We zetten ze voor u op een rij:

· De werknemer moet 56 jaar of ouder zijn bij indiensttreding (geen AOW-er)

· De werknemer heeft in de maand voor het begin van het dienstverband recht op een uitkering

· De werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij u gewerkt

· U heeft als werkgever nog niet eerder het loonkostenvoordeel voor deze werknemer ontvangen.

· De werknemer mag niet in WSW-dienstverband of in een beschutte werkomgeving werken

· De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voldoet de werknemer aan deze voorwaarden dan heeft u, als werkgever, recht op het loonkostenvoordeel.

Het voordeel

U kunt voor deze werknemer per jaar maximaal € 6.000,- ontvangen. Het LKV wordt per verloond uur berekend. Werkt uw werknemer parttime dan zal het voordeel naar rato worden berekend. U ontvangt per uur omgerekend een bedrag van € 3,05. Het loonkostenvoordeel mag u 3 jaar lang toepassen vanaf de datum van indiensttreding. U kunt dus tot max. € 18.000 euro terugkrijgen in 3 jaar tijd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel moet u samen met uw werknemer een ‘machtiging aanvraag loonkostenvoordeel’ invullen. Dat betekent dat u bovenstaande punten bij uw werknemer moet uitvragen. Houd er rekening mee dat de werknemer niet verplicht is om mee te werken. De getekende machtiging moet binnen 3 maanden na de start van het dienstverband bij het UWV binnen zijn. Zij nemen max. 13 weken de tijd om een beslissing te nemen. Is het een positieve beslissing, dan ontvangt u een zgn. doelgroepverklaring. Deze verklaring dient u zorgvuldig te bewaren en is het bewijs dat u het loonkostenvoordeel mag toepassen in uw salarisadministratie. U kunt in uw administratie nu aanvinken dat u recht heeft op het loonkostenvoordeel.

Teruggave

Het loonkostenvoordeel wordt door de overheid pas het volgende jaar uitgekeerd. Heeft u in 2021 recht op het loonkostenvoordeel, dan wordt dit pas augustus/september 2022 uitgekeerd.

In een volgend artikel lichten we een ander loonkostenvoordeel toe: het LKV-arbeidsgehandicapten. ADXpert weet wat werkt.