Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapten nieuw in dienst

4w5a0367-min_1_20210112_205226

Weet u het nog? In een vorig artikel hebben we uitgelegd welke 4 soorten loonkostenvoordelen er zijn. Dit keer lichten we voor u het Loonkostenvoordeel Arbeidsgehandicapten eruit.

Het loonkostenvoordeel is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein en is een tegemoetkoming voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die vaak lastig aan het werk komt. In deze categorie vallen ook de arbeidsgehandicapten. Daarom heeft de overheid een regeling in het leven geroepen, die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maakt om deze arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Arbeidsgehandicapt

Wie komen er in aanmerking voor het loonkostenvoordeel Arbeidsgehandicapten? Dat zijn werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen. We zetten ze, kort samengevat, voor u op een rij:

· De werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij u gewerkt

· U heeft als werkgever nog niet eerder het loonkostenvoordeel voor deze werknemer ontvangen.

· De werknemer mag niet in WSW-dienstverband of in een beschutte werkomgeving werken

· De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

· De werknemer heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt

· Daarnaast voldoet de werknemer aan één van de volgende voorwaarden:

     - Recht op een WIA-uitkering

     - WAO of WAZ-uitkering vóór 2006 en hij heeft deze nog of korter dan 5 jaar geleden beëindigd

     - Werknemer heeft een beslissing van het UWV na een arbeidskundig onderzoek waarin het volgende is vastgesteld:

          - Minder dan 35% arbeidsongeschikt

          - 11 weken voor het einde van de wachttijd WIA nog in dienst bij dezelfde werkgever als toen u ziek werd

          - Op de eerste dag na afloop wachttijd WIA niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever waar u ziek werd.

           - Komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd WIA is geëindigd.

Voldoet de werknemer aan deze voorwaarden dan heeft u, als werkgever, recht op het loonkostenvoordeel. Voor een uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van het UWV.

Het voordeel

U kunt voor deze werknemer per jaar maximaal € 6.000,- ontvangen. Het LKV wordt per verloond uur berekend. Werkt uw werknemer parttime dan zal het voordeel naar rato worden berekend. U ontvangt per uur omgerekend een bedrag van € 3,05. Het loonkostenvoordeel mag u 3 jaar lang toepassen vanaf de datum van indiensttreding. U kunt dus tot max. € 18.000 euro terugkrijgen in 3 jaar tijd.

Vaak heeft een arbeidsgehandicapte ook recht op de no-riskpolis. Op de site van het UWV vindt u de voorwaarden voor de werknemers om in aanmerking te komen voor de no-riskpolis. Check deze voorwaarden zodat u weet of uw werknemer recht op de polis heeft. Denkt u dat uw werknemer recht heeft op de no-riskpolis omdat hij aan één van de voorwaarden voldoet? Dan kunt u ook een no-riskpolis (laten) aanvragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel moet u samen met uw werknemer een ‘machtiging aanvraag loonkostenvoordeel’ invullen. Dat betekent dat u bovenstaande voorwaarden bij uw werknemer moet uitvragen. Houd er rekening mee dat de werknemer niet verplicht is om mee te werken. De getekende machtiging moet binnen 3 maanden na de start van het dienstverband bij het UWV binnen zijn. Zij nemen max. 13 weken de tijd om een beslissing te nemen. Is het een positieve beslissing, dan ontvangt u een zgn. doelgroepverklaring. Deze verklaring dient u zorgvuldig te bewaren en is het bewijs dat u het loonkostenvoordeel mag toepassen in uw salarisadministratie. U kunt in uw administratie nu aanvinken dat u recht heeft op het loonkostenvoordeel.

Teruggave

Het loonkostenvoordeel wordt door de overheid pas het volgende jaar uitgekeerd. Heeft u in 2021 recht op het loonkostenvoordeel, dan wordt dit pas augustus/september 2022 uitgekeerd.

In een volgend artikel lichten we een ander loonkostenvoordeel toe: het LKV-banenafspraak en scholingsbelemmerden.