Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Loonkostenvoordeel banenafspraak en scholingsbelemmerden

4w5a0724-min_4_20210112_205133

Weet u het nog? In een vorig artikel hebben we uitgelegd welke 4 soorten loonkostenvoordelen er zijn. Dit keer lichten we voor u het LKV Banenafspraak en Scholingsbelemmerden eruit.

Het loonkostenvoordeel is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein en is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die vaak lastig aan het werk komt. In deze categorie vallen o.a. de werknemers die in het doelgroepregister bij het UWV staan. In dit register staan de werknemers die een arbeidsbeperking hebben of b.v. moeite hebben gehad bij het volgen van onderwijs. Voor hen heeft de overheid een regeling in het leven geroepen, die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maakt om deze werknemers in dienst te nemen: het loonkostenvoordeel Banenafspraak en Scholingsbelemmerden.

Staat uw werknemer in het doelgroepregister?

U kunt als werkgever er eenvoudig achter komen of uw (aanstaande) werknemer in het doelgroepregister staat. Op het werkgeversportaal van het UWV kunt u het Burgerservicenummer van uw werknemer invullen in het doelgroepregister. Staat het BSN erin, dan ziet u een ‘ja’ verschijnen. In dat geval weet u dat uw werknemer geregistreerd staat en u recht heeft op het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Het voordeel

Voor werknemers die vermeld staan in het doelgroepregister heeft u recht op 2 voordelen:

· Het loonkostenvoordeel van max. € 2.000 per jaar

· De no-riskpolis

Loonkostenvoordeel

U kunt voor deze werknemer per jaar maximaal € 2.000,- ontvangen. Het LKV wordt per verloond uur berekend. Werkt uw werknemer parttime dan zal het voordeel naar rato worden berekend. U ontvangt per uur omgerekend een bedrag van € 1,01. Het loonkostenvoordeel mag u 3 jaar lang toepassen vanaf de datum van indiensttreding. U kunt dus tot max. € 6.000 euro terugkrijgen in 3 jaar tijd.

No-riskpolis

Een extra voordeel voor een werknemer uit het doelgroepregister is, dat deze werknemer ook een no-riskpolis heeft. Veel werkgever zijn daar niet van op de hoogte. Een no-risk polis houdt in dat het UWV de ziektekosten (grotendeels) voor zijn rekening neemt indien uw werknemer ziek thuis komt te zitten. Bij langdurige ziekte kan deze polis u al snel duizenden euro’s besparen.

Andere voorwaarden

Naast het vermeld staan in het doelgroepregister stelt het UWV nog een aantal andere eisen. In bijna alle gevallen zal uw werknemer daaraan voldoen. De uitgebreide voorwaarden vindt u op de site van het UWV.

Het kan zijn dat uw werknemer niet in het doelgroepregister staat, maar toch in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel. Bij het aannemen van nieuw personeel is het daarom zinvol de voorwaarden voor het loonkostenvoordeel door te nemen om erachter te komen of uw werknemer recht heeft op het voordeel. Vindt u dit lastig of te omslachtig dan kunt u deze werkzaamheden aan ons uitbesteden. Neemt u jaarlijks veel personeel aan, dan kunt u zelfs een koppeling laten maken tussen uw salarisadministratie en een ‘zekerheid’ pakket, zodat alle loonkostenvoordelen en no-riskpolissen voor u worden opgespoord.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel moet u samen met uw werknemer een ‘machtiging aanvraag loonkostenvoordeel’ invullen. Houd er rekening mee dat de werknemer niet verplicht is om mee te werken. De getekende machtiging moet binnen 3 maanden na de start van het dienstverband bij het UWV binnen zijn. Zij nemen max. 13 weken de tijd om een beslissing te nemen. Is het een positieve beslissing, dan ontvangt u een zgn. doelgroepverklaring. Deze verklaring dient u zorgvuldig te bewaren en is het bewijs dat u het loonkostenvoordeel mag toepassen in uw salarisadministratie. U kunt in uw administratie nu aanvinken dat u recht heeft op het loonkostenvoordeel.

Te laat?

Hoort u voor het eerst van deze regeling? Check dan de BSN’s van uw werknemers in het doelgroepregister. Dit kan voor werknemers die al in dienst zijn op een makkelijke manier, nl. per loonheffingennummer. Vult u uw loonheffingennummer in bij het werkgeversportaal dan ziet u in één oogopslag welke BSN’s er vermeld staan in het doelgroepregister. Zijn deze werknemers langer in dienst dan 3 maanden, dan bent u helaas te laat voor het loonkostenvoordeel. De no-riskpolis blijft echter wel van toepassing. Daar hoeft u niets voor aan te vragen. Het enige wat u dan moet doen, is uw werknemer vanaf het begin van zijn uitval, ziekmelden bij het UWV.

Teruggave loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel wordt door de overheid pas het volgende jaar uitgekeerd. Heeft u in 2021 recht op het loonkostenvoordeel, dan wordt dit pas augustus/september 2022 uitgekeerd.

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

In een volgend artikel lichten we een ander loonkostenvoordeel toe: het LKV-arbeidsgehandicapten.