Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Hoe kunt u uw medewerkers helpen met het herstel na een burn-out?

Illustratie van het herstelproces na een burn-out, met symbolen van ondersteuning en balans tussen werk en privé.

Een burn-out kan een grote impact hebben, zowel voor het individu als voor de organisatie waarin hij of zij werkt. Als werkgever of manager is het cruciaal om medewerkers die getroffen zijn door een burn-out te ondersteunen tijdens hun herstelproces. Het bevorderen van duurzaam herstel na een burn-out vergt een doordachte aanpak en betrokkenheid van alle betrokken partijen. Samen met de bedrijfsartsen van ADXpert delen we vijf adviezen voor leidinggevenden om hun medewerkers te helpen met hun (verdere) herstel. Het gaat om:

1. Open communicatie, veiligheid en begrip bevorderen

Een van de eerste stappen om medewerkers te helpen herstellen van een burn-out is het bevorderen van een cultuur van open communicatie en begrip. Werknemers moeten zich veilig voelen om hun ervaringen en gevoelens te delen zonder angst voor oordeel of consequenties voor hun contract of loopbaan. Managers hebben de focus op écht luisteren naar de behoeften en zorgen van hun medewerkers en moedigen hen aan om eventuele uitdagingen die ze ervaren te bespreken. Dit kan helpen bij het identificeren van triggers en het vinden van passende oplossingen voor het herstel.

2. Flexibele werkomgeving en flexibele taken

Het aanpassen van de werkomgeving en de inhoud van het werk kan van onschatbare waarde zijn voor medewerkers die herstellen van een burn-out. Flexibiliteit in werktijden, het verminderen van werklast en het herverdelen van taken kunnen de druk op de medewerker verminderen en hen helpen om geleidelijk aan weer aan het werk te gaan. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te stellen en te erkennen dat het herstelproces tijd en geduld vereist.

3. Herstelondersteunende programma's aanbieden

Werkgevers kunnen investeren in herstelondersteunende interventies om medewerkers te helpen bij hun herstelproces. Dit kan variëren van coaching, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsfysiotherapie tot een psycholoog. Door toegang te bieden tot deze middelen kunnen medewerkers de nodige coping strategieën ontwikkelen en leren omgaan met stress op de werkplek.

4. Een gezonde werk-privébalans stimuleren

Een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out is een verstoorde werk-privébalans. Werkgevers kunnen bijdragen aan het herstelproces door een cultuur te bevorderen die het belang van een gezonde balans tussen werk en privéleven erkent en ondersteuning biedt. Dit kan worden bereikt door het aanmoedigen van flexibel werken, het beperken van overuren en het stimuleren van het nemen van pauzes tijdens de werkdag. Medewerkers moeten worden aangemoedigd om tijd te nemen voor zelfzorg en het nastreven van activiteiten die hen helpen ontspannen en opladen buiten het werk.

5. Concrete terugkeerplannen en follow-up

Een gestructureerd terugkeerplan is essentieel voor een succesvolle re-integratie van medewerkers die herstellen van een burn-out. Werkgevers moeten samenwerken met medewerkers om realistische doelen en verwachtingen vast te stellen voor hun terugkeer naar het werk. Dit kan onder meer het geleidelijk opbouwen van werkuren, het bieden van regelmatige check-ins en het aanpassen van taken. Het is ook belangrijk om regelmatige follow-up te doen om te evalueren hoe het herstelproces verloopt en waar nodig aanpassingen aan te brengen in het terugkeerplan.

Door deze tips toe te passen, kunnen werkgevers en managers een ondersteunende en herstelgerichte omgeving creëren die medewerkers in staat stelt om succesvol te herstellen van een burn-out en weer volledig deel te nemen aan het werkende leven. 

Wilt u meer weten over hoe onze stress- en burn-out coaching uw medewerkers kunnen helpen? Lees dan ook onze stress- en burn-out coaching pagina of neem contact met ons op. 

Neem contact met ons op