Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Het belang van preventieve consulten

Voorkomen is beter dan genezen

In mijn rol als arbo-arts bij ADXpert ben ik dagelijks betrokken bij het welzijn van medewerkers uit verschillende beroepen. Het behandelen van diverse mensen uit verschillende vakgebieden maakt het werk boeiend en uitdagend. In sommige gevallen is de uitkomst min of meer voorspelbaar, zoals bij een gebroken been bijvoorbeeld.

Het belang van preventieve consulten in de praktijk

Hoewel preventieve consulten een waardevol instrument zijn, komen ze in de praktijk niet vaak voor. Meestal vinden deze consulten plaats als een werknemer aangeeft bij zijn leidinggevende of HR-afdeling dat hij of zij vastloopt. Vervolgens bepalen ze of er een preventief consult met een coach of bedrijfsarts wordt ingepland. De keuze tussen deze opties hangt vaak af van het beleid van het bedrijf. In sommige gevallen beschikt het bedrijf over een interne coach en wordt dit als eerste stap genomen.

Het doel van preventieve consulten

Een preventief consult met een bedrijfsarts heeft als doel om een proactieve benadering te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en het welzijn van werknemers te bevorderen. Dit is met name gericht op werkgerelateerde problemen, zoals dreigend verzuim en gezondheidsklachten die verband houden met de uitvoering van het werk. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving, vermindert ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit op lange termijn. Werknemers kunnen ook zelf een consult aanvragen, zonder hun werkgever hiervan op de hoogte te stellen.

Voorkom verzuim met preventieve consulten

Preventieve consulten zijn van essentieel belang om verzuim te voorkomen, met name bij langdurig verzuim. Een recent voorbeeld laat dit zien: laatst had ik iemand op spreekuur die uit zichzelf had aangegeven dat het te veel was. Het is goed dat iemand op tijd aan de bel trekt. Dit kan op de korte termijn fysieke en psychische spanningsklachten voorkomen en op de lange termijn zelfs volledige uitval. Trek je te laat aan de bel dan ga je na zes weken weer langzaam starten met opbouwen en dan ben je snel weer een half jaar verder voordat je weer volledig aan het werk bent. Het tijdig aan de bel trekken en bespreken van uitdagingen en tevredenheid op het werk met leidinggevende en HR-medewerkers kan het verschil maken.

Er valt echt nog winst te behalen met preventieve consulten bij bedrijven. Zo kan je bijvoorbeeld ook het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) inzetten. Veel mensen ervaren een drempel om met klachten naar hun eigen huisarts te gaan, PMO biedt een lichamelijke en fysieke gezondheidsbeoordeling. Een alternatief voor de digitale PMO kan Arbometer zijn. Arbometer vertelt je in welk team het gevoel van groeiende werkdruk en stress toeneemt. Zo kan je gericht verbetertrajecten inzetten, voordat medewerkers uitvallen.

Een preventief consult lijkt op een regulier consult met een bedrijfsarts, maar het advies richt zich op het voorkomen van verzuim en mogelijke ziekmeldingen. Bedrijven zouden meer de nadruk moeten leggen op preventieve consulten. Terwijl ze vaak al maatregelen nemen om fysieke gezondheid te bevorderen, moet ook aandacht worden besteed aan het welzijn van werknemers op psychologisch vlak. De meeste bedrijven weten bijvoorbeeld echt wel dat medewerkers niet te zwaar mogen tillen, in de zorg heb je bijvoorbeeld de tilliften. Maar dat is alleen gericht op de fysieke gezondheid.

In onze dagelijkse inzet voor het welzijn van werknemers, hebben we de waarde van preventieve consulten gezien. Voorkomen is beter dan genezen, en het nemen van proactieve maatregelen om gezondheidsproblemen te voorkomen, is cruciaal voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Het verminder niet alleen ziekteverzuim, maar verhoogt ook de productiviteit op de lange termijn.

Wilt u meer weten over een preventief consult bij een bedrijfsarts of over wat Arbometer voor uw bedrijf kan betekenen neem dan contact met ons op!