Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Eisen lage WW-premie 2020

av_adxpert-2019_07kopie_7_20190528_161352

Wilt u de lage ww-premie kunnen toepassen in uw loonadministratie, dan stelt de Belastingdienst een aantal eisen. In dit artikel leggen we uit wat deze eis is en waarom dit van belang is.

Hoe zit het precies met de lage ww-premie?

Wij schreven al eerder een artikel over de ww-premie differentiatie. In dit artikel hebben we u gewezen op het feit dat u in tegenstelling tot de afgelopen jaren, in 2020 deze premie niet hoeft aan te passen als uw werknemer meer dan 30% overuren maakt. Een harde eis van de Belastingdienst is, dat u in uw administratie een arbeidsovereenkomst heeft met daarin de arbeidsduur van de werknemer en door beide partijen ondertekend.

Waarom is dit van belang?

Oorspronkelijk moet er voor uw werknemer een hogere ww-premie betaald worden, als blijkt dat uw werknemer meer dan 30% werkt dan de in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren. De arbeidsovereenkomst is dus als het ware het ijkpunt van de Belastingdienst. Bij een controle moet er een getekend exemplaar in uw bezit zijn. De Belastingdienst heeft werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd gegeven om aan deze voorwaarde te voldoen.

Wat is het probleem?

Veelal zal dit geen probleem zijn en heeft u als werkgever de arbeidsovereenkomst netjes in een dossier. Er zijn echter veel werkgevers waar dit niet goed op orde is, bijvoorbeeld door destijds mondelinge afspraken. Ook kan het zijn dat door digitalisering de oude dossiers zijn vernietigd en het niet (goed) is overgenomen in het digitale dossier. Zeker bij personeel dat al wat langer in dienst is, is het raadzaam om er goed naar te kijken. Wilt u dus de lage ww-premie betalen voor uw werknemer, controleer dan zeker even of u een getekend contract in uw bezit hebt.

Meer of andere vragen? Laat het ons weten, zodat onze experts u advies kunnen geven.