Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Corona & lage WW-premie 2020

av_adxpert-2019_02-min_1_20200513_115359

Maken uw werknemers de laatste tijd ook veel overuren? Dan hebben wij interessant nieuws voor u! U mag gedurende heel 2020 de lage WW-premie blijven betalen.

Premiedifferentiatie WW

Sinds 1 januari 2020 is in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bepaald dat de WW-premies afhankelijk zijn van het soort arbeidscontract. Er bestaat een lage (2,94%) en een hoge (7,94%) WW-premie, waarbij voor een vaste arbeidsovereenkomst de lage WW-premie betaald wordt. Voorwaarden zijn dan wel dat het arbeidscontract schriftelijk is vastgelegd voor onbepaalde tijd en mag het geen oproepovereenkomst zijn. In de aangifte loonheffingen moet u aangeven dat uw werknemer dan in de lage WW-premie valt.

Herziening lage WW-premie

Soms moet u voor uw werknemers met een vast arbeidscontract, die aan de genoemde voorwaarden voldoen, alsnog de hogere WW-premie betalen. Dit is het geval als uw werknemer overuren maakt. Als het verschil meer is dan 30% van de in het contract vastgestelde uren, moet u alsnog de hogere premie betalen.

Corona en de herziening WW-premie

Maar let op! De overheid heeft deze bepaling opgeschort. Betaalt u voor uw medewerker dus de lage WW-premie, maar maakt deze werknemer veel overuren in 2020? Dan blijft u de lage WW-premie betalen. Zo wil de overheid tegemoet komen aan sectoren waar door het coronavirus veel wordt overgewerkt. U hoeft de WW-premies op dit punt dus niet te herzien.

Meer of andere vragen? Laat het ons weten, zodat onze experts u advies kunnen geven.