Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Eigenrisicodrager zijn: dit is wat erbij komt kijken

4w5a0724-min_4_20210112_205133

Wanneer u ervoor kiest eigenrisicodrager te worden, begint dit vanaf 1 januari of 1 juli van het kalenderjaar. Vanaf de eerste dag voert u de Ziektewet zelf uit voor alle ziekmeldingen met een eerste ziektedag op en na de datum van het ingaan van het eigenrisicodragerschap. Het UWV blijft de ziekmeldingen uitvoeren met een eerste ziektedag vóór de ingangsdatum.

Als ziektewet eigenrisicodrager heeft u de volgende taken:

Ziek- en herstelmeldingen

U dient binnen 6 weken ziek- en herstelmeldingen te doen voor zieke werknemers bij het UWV. Een melding van ziekte als gevolg van zwangerschap moet binnen vier werkdagen worden gemeld.

Beoordelingen

U beoordeelt ziekte werknemers die onder het eigen risico vallen op de volgende aspecten:

 • Heeft de werknemer recht op een uitkering;
 • Hoe hoog de uitkering is;
 • Hoe lang de uitkering duurt.

Beschikkingen

De werkgever mag beslissingen bekend maken in de vorm van een beschikking. Echter mag alleen het UWV officiële beschikkingen afgeven. Dit geldt in de volgende situaties:

 • Als de (ex-)werknemer zelf vraagt om een beschikking;
 • Als u de Ziektewet-uitkering van een werknemer stopzet, bijvoorbeeld vanwege het onvoldoende meewerken aan re-integratie, maar de werknemer is niet spontaan hersteld;
 • Als de werknemer geen recht heeft op een ZW-uitkering;
 • Als de werknemer door een arts hersteld verklaard is maar hij het er niet mee eens is en dus zich ook niet zelf spontaan beter meldt;
 • Als u de ZW-uitkering schorst (bij een opschorting kan er later alsnog met terugwerkende kracht worden uitbetaald);
 • Als u de ZW-uitkering tijdelijk niet uitkeert (tijdelijke loonstop);
 • Als u de ZW-uitkering geheel of gedeeltelijk weigert te betalen.

Het bijhouden van een aparte verzuimadministratie

Het verzuim moet geregistreerd worden in een aparte verzuimadministratie. U moet de volgende gegevens vastleggen:

 • Het burgerservicenummer en de naam van de verzekerde;
 • De periode van ziekte, inclusief een overzicht van eerdere ziekteperiodes;
 • De reden waarom de verzekerde onder het eigen risico valt;
 • Bij een eventuele weigering van een Ziektewetuitkering, de reden waarom;
 • De hoogte van het dagloon, met uitleg hoe dit dagloon is opgebouwd;
 • De hoogte van de brutodaguitkering, met uitleg hoe deze dag uitkering is opgebouwd;
 • Gegevens over begin, duur en einde van het recht op een Ziektewetuitkering, met de reden waarom;
 • De periode waarover een Ziektewetuitkering is betaald;
 • De periode waarover een voorschot op de Ziektewetuitkering is betaald.

Heeft u vragen over het zijn van eigenrisicodrager? Neem dan contact met ons op, onze experts helpen u graag verder!