Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Coach aan het woord | Corinne Jansen van Rosendaal

Vitaliteit, gezondheid en werkgeluk zijn belangrijke onderwerpen in de coaching bij stress- en burn-outklachten.

In een tijd waarin de werkdruk toeneemt is vitaliteit een populair en belangrijk onderwerp op de werkvloer. Vitale medewerkers zorgen namelijk voor een flinke daling van het ziekteverzuim. Vanuit onderzoek weten we ook dat bevlogen medewerkers vitaal en toegewijd zijn. Kortom; enkel voordelen voor organisaties om hier aandacht aan te geven. Welke werkgever wil niet investeren in vitaliteit?

Toch ziet niet iedere werkgever het als zijn of haar verantwoordelijkheid om actief te investeren in vitaliteit. Zo geeft een werkgever bijvoorbeeld aan: “Dit laat ik aan mijn werknemers zelf over. Ze weten zelf wat goed voor hen is en hoeven geen bemoeienis van de werkgever.” Helder, de verantwoordelijkheid ligt (ook) bij de medewerker. Maar is daar alles mee gezegd?

Vitaliteit is de gezonde, geestelijke en lichamelijke gesteldheid van iemand die leidt tot energie om te leven, waarbij beide factoren in balans zijn. Vitaliteit wordt vaak ook levenslust of veerkracht genoemd. Het begrip vitaliteit heeft 4 onderdelen:

  • Fysiek (beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap);
  • Mentaal (groei en ontwikkeling);
  • Emotioneel (zelfbewustzijn);
  • Spiritueel (een betekenisvol leven leiden).

Deze onderdelen zijn belangrijk om je werk goed te kunnen uitvoeren. Maar ook zeker om dit vol te kunnen houden. Tenslotte moeten we allemaal langer doorwerken en dan is het noodzakelijk om vitaal te blijven. Vitaal blijven vraagt eigen regie: moeten weten wat je wil, kan en wat nodig is om met plezier je werk te blijven doen. De match met het werk moet in de gaten gehouden worden. Daarin is zowel de werknemer als de werkgever verantwoordelijk.

We leven in een wereld waarin veel op ons afkomt en die niet maakbaar is, zeker niet door hard werken. Als we echt mee willen met de tijd, dan zullen we ook de tijd moeten nemen om zo vitaal en veerkrachtig te zijn als de tegenwoordige tijd van ons verlangt. Met regelmaat stilstaan of alle factoren voldoende in balans zijn. Of juist bij een disbalans stilstaan bij wat je nodig hebt om weer in balans te komen, helpt ons flexibeler en vitaler in het leven te staan.

Hoe vitaal ben jij of is jouw medewerker eigenlijk? ADXpert biedt op interactieve en praktische wijze verschillende trainingen aan om uw medewerker(s) en organisatie gezond te houden. ADXpert weet wat werkt.