Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ziekteverzuim derde kwartaal 2021 op het hoogste niveau sinds 2003

4W5A0722

Volgens het CBS lag het ziekteverzuim van werknemers in het derde kwartaal van 2021 op 4,6 procent. Dit is het hoogste ziekteverzuim in achttien jaar. Dit betekent dat van elke 1.000 werkdagen er 46 werden verzuimd door ziekte. Vorig jaar lag dit percentage op 4,4 procent, net wat lager.

In de zorg hoogst ziekteverzuim

2003 was het eerste volledige jaar dat de Wet verbetering Poortwachter werd ingevoerd. Deze wet werd ingevoerd om langdurig ziekteverzuim te verlagen. In de gezondheidszorg lag het ziekteverzuim het hoogst, namelijk 6,3 procent. Vorig jaar lag het op 5,9 procent. Onder medewerkers in de verpleeg- en verzorgingstehuizen lag het ziekteverzuim op 7,3 procent, erg hoog. Onder medewerkers in de financiële dienstverlening was het ziekteverzuim het laagst. Van elke 1.000 werkdagen werden er 28 verzuimd.