Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ziek- en hersteldmeldingen bij het UWV (ERD)

Indien uw werknemer ziek wordt door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie, moet deze zich ziek melden binnen zes weken na de eerste werkdag. Dit geldt ook voor werknemers met recht op een no-riskpolis. Werkgevers kunnen op deze manier op een bepaald tijdstip aangifte doen bij het UWV van de zieken die onder de zes weken regeling vallen.

Wanneer een werknemer weer beter is, moet daarvan binnen twee dagen een melding worden gemaakt, behalve in het geval dat de werkgever nog geen melding van ziekte heeft gemaakt. In dat geval mogen ziekte- en hersteld melding tegelijk worden gedaan. Het is goed om de termijn voor ziekmeldingen in de gaten te houden. Wanneer er namelijk te laat melding wordt gemaakt, kan een boete opgelegd worden die kan oplopen tot €455,-.

Aandachtspunten

Ziekmeldingen van flexwerkers of uitzendkrachten moeten binnen twee gedaan worden bij het UWV. Een hersteld melding van een flexwerker of uitzendkracht dient uiterlijk doorgegeven te worden op de eerste dag dat de werknemer weer in staat is om te werken.

Wanneer iemand ziek uit dienst gaat, moet de werkgever dit doorgeven aan het UWV en daarbij een re-integratieverslag voegen.

In onze kennisbank vindt u meer artikelen over dit onderwerp. Ook kunt u contact met ons opnemen, wij zijn u graag van dienst!