Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ziek- en hersteldmeldingen bij het UWV (ERD)

4w5a0811-min_13_20210112_205209

Wanneer een werknemer ziek wordt door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie, is het van essentieel belang dat werkgevers de juiste procedures volgen om ziek- en hersteld meldingen bij het UWV correct in te dienen. In dergelijke gevallen is een snelle en nauwkeurige afhandeling van de meldingen van groot belang, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. 

Ziektemeldingen bij het UWV (ERD)

Indien uw werknemer ziek wordt door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie, moet deze zich ziek melden binnen zes weken na de eerste werkdag. Dit geldt ook voor werknemers met recht op een no-riskpolis. Werkgevers kunnen op deze manier op een bepaald tijdstip aangifte doen bij het UWV van de zieken die onder de zes weken regeling vallen.

Wanneer een werknemer weer beter is, moet daarvan binnen twee dagen een melding worden gemaakt, behalve in het geval dat de werkgever nog geen melding van ziekte heeft gemaakt. In dat geval mogen ziekte- en hersteld melding tegelijk worden gedaan. Het is goed om de termijn voor ziekmeldingen in de gaten te houden. Wanneer er namelijk te laat melding wordt gemaakt, kan een boete opgelegd worden die kan oplopen tot €455,-.

Aandachtspunten

Ziekmeldingen van flexwerkers of uitzendkrachten moeten binnen twee dagen gedaan worden bij het UWV. Een hersteld melding van een flexwerker of uitzendkracht dient uiterlijk doorgegeven te worden op de eerste dag dat de werknemer weer in staat is om te werken.

Wanneer iemand ziek uit dienst gaat, moet de werkgever dit doorgeven aan het UWV en daarbij een re-integratieverslag voegen.

Meldt een uitzendkracht met uitzendbeding zich ziek? Dan moet u als uitzendbureau vanaf 1 juli 2023 het loon doorbetalen, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Deze verplichting is het gevolg van een recente wijziging in de cao voor uitzendkrachten, die op 1 juli 2023 van kracht is gegaan. Tijdens ziekte betaalt u het loon door. U kunt pas een Ziektewet-uitkering aanvragen als de uitzendovereenkomst is afgelopen en de uitzendkracht nog steeds ziek is. U meldt de uitzendkracht dan ziek op de laatste dag van de uitzendovereenkomst. Voor 1 juli was u niet verplicht het loon van uitzendkrachten met uitzendbeding door te betalen bij ziekte. 

In onze uitgebreide kennisbank vindt u meer informatieve artikelen over dit onderwerp en andere gerelateerde onderwerpen. Voor verdere vragen of persoonlijk advies, aarzel niet om contact met ons op te nemen.