Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wijzigen arbeidsduur tijdens ziekte, handig?

Regelmatig ontvangen we vragen met betrekking tot het wijzigen van arbeidscontracten tijdens ziekte van de werknemer. deze vraagstukken brengen vaak complexe overwegingen met zich mee, en het is van cruciaal belang om de verschillende aspecten zorgvuldig te begrijpen. In onderstaande casus nemen wij je mee, zodat je hierin een weloverwogen beslissing kunt maken.

Casus aanpassen arbeidscontracten

Nathalie werkt 40 uur als verkoopster in een modezaak. Door ziekte valt zij uit en na verloop van maanden lukt het haar te gaan werken voor 4 x 6 uur. Meer zit er voorlopig niet in. Inmiddels is het tweede ziektejaar ingegaan en wordt een tweede spoortraject geadviseerd. Nathalie voelt hierdoor een grote druk om meer uren te gaan werken, omdat ze graag bij haar oude werkgever wil blijven. Maar 24 uur is op dat moment het maximale en Nathalie vraagt aan haar werkgever om haar contract aan te passen naar 24 uur. Dan kan ze zich hersteld melden en is er voor zowel de werkgever als de werknemer een win-win situatie. Beiden zijn af van de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Nathalie gaat dan wel een stuk minder verdienen, maar kan zo wel haar eigen werk blijven doen.

Verstandig?

Nee. Hoewel dit een oplossing lijkt te zijn, kleven hier grote risico's aan. Want stel: Nathalie valt na 8 maanden opnieuw uit. Het hele re-integratieproces begint weer van voren af aan. Voor de werkgever start opnieuw de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Re-integreren gaat dit keer moeizaam en na einde wachttijd wil Nathalie een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV zal bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage uitgaan van het loon dat Nathalie verdiende in de 12 maanden voordat ze (voor de tweede keer) ziek werd. Dit zogenaamde maatmaninkomen (gemiddelde van 12 maanden) zal daardoor beduidend lager uitvallen, waardoor ook haar WIA-uitkering lager zal zijn. Ze werkte van deze 12 maanden namelijk 4 maanden 40 uur en 8 maanden maar 24 uur.

Wettelijke richtlijnen en mogelijkheden voor contractwijzigingen

En wat zegt de wet?

Een werkgever mag alleen een urenvermindering/contract wijziging doorvoeren als er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. De werkgever zal dan een zwaarwegend bedrijfsbelang moeten aantonen om deze wijziging te rechtvaardigen. Een contract wijziging tijdens ziekte zal nog lastiger worden om te kunnen rechtvaardigen aan de werknemer, maar helemaal onmogelijk is het niet. De werknemer mag zelf wel vragen om een urenvermindering. Maar als de werknemer hier zelf om vraagt, rust er een grote verplichting op de werkgever om bij de werknemer te onderzoeken wat hiervoor de reden is en te waarschuwen wat hiervan de (mogelijke financiële) gevolgen zullen zijn. Uit de jurisprudentie valt op te maken dat de rechter de verantwoordelijkheid van de werkgever van groot belang acht en veroordeelt de werkgever regelmatig tot een nabetaling. Heeft de werkgever aan deze verplichting (liefst schriftelijk) voldaan, dan is het risico geheel voor rekening van de werknemer.

Advies

Als werkgever mag je tijdens ziekte van de werknemer in principe geen contract wijziging doorvoeren. Wanneer een werknemer zelf het verzoek indient om zijn of haar contract aan te passen, informeer dan naar de achtergrond hiervan en wijs de werknemer (liefst schriftelijk voor de bewijsvoering) op de gevolgen hiervan. Denk hierbij aan inkomensverlies, pensioenopbouw, lager arbeidsongeschiktheidspercentage bij de WIA-beoordeling et cetera.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen? Neem gerust contact met ons op of lees meer hierover op onze ziekteverzuim pagina

Neem contact op