Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wet WIEG | Geboorteverlof vader 2020

av_adxpert-2019_10-min_1_20200508_162146

Per 1 juli 2020 heeft de overheid besloten aanvullend geboorteverlof aan vaders of partners te verlenen. Dit wordt beschreven in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, ook wel de wet WIEG. Wat houdt dit voor u, als werkgever, in?

Waar heeft uw werknemer recht op?

In de wet WIEG wordt beschreven dat vanaf 1 juli 2020 uw werknemer recht heeft op 2 soorten geboorteverlof als hun partner is bevallen en werknemer vader (of ouder) is geworden. Allereerst het standaard geboorteverlof, ook wel kraamverlof of partnerverlof genoemd, en vanaf 2020 (in wet WIEG) daarnaast het aanvullend geboorteverlof. Hieronder leggen wij u puntsgewijs de voorwaarden en rechten van het standaard geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof uit. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven benoemen we daarnaast ook het bevallingsverlof.

Bevallingsverlof
 • Korte, naar billijkheid te berekenen tijd als partner van uw werknemer gaat bevallen;
 • Valt onder calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (zie art. 4:1 van de Wet Arbeid en Zorg);
 • Werknemer heeft recht op loondoorbetaling.
Standaard geboorteverlof
 • Recht op 1x de arbeidsduur per week (b.v. 40-urige werkweek dan 40 uur verlof);
 • Op te nemen binnen 4 weken na de bevalling, mag verspreid;
 • Werkgever is verlicht het loon door te betalen.
Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG: vanaf 1 juli 2020)
 • Minimaal één week tot maximaal 5 weken de arbeidsduur van de werknemer per week. Werknemer mag de hoeveelheid weken van het geboorteverlof zelf bepalen;
 • UWV keert aan u, of rechtstreeks aan werknemer, 70% van het dagloon uit. U mag dit aanvullen tot 100%;
 • Om in aanmerking te komen voor het aanvullend geboorteverlof, moet uw werknemer eerst het standaard geboorteverlof opnemen van 1x een werkweek binnen 4 weken na de bevalling;
 • Het kind moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn;
 • Bij een tweeling gelden dezelfde rechten en voorwaarden voor het aanvullend geboorteverlof.
 • Het geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen;
 • Uw werknemer is partner van de moeder van het kind als:
  • Werknemer getrouwd is met de moeder van het kind;
  • Werknemer geregistreerd partner is van de moeder van het kind;
  • Werknemer ongehuwd samenwoont met de moeder van het kind en de kosten voor de woning en het huishouden deelt met de moeder van het kind.

Meer of andere vragen over wet WIEG? Laat het ons weten, zodat onze experts u advies kunnen geven. Wilt u vaker dit soort artikelen lezen? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.