Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Verlenging bevallingsverlof bij ziekenhuisopname baby

Geregeld komen er bij ons vragen binnen of het mogelijk is langer bevallingsverlof aan te vragen bij het UWV als er sprake is van ziekenhuisopname van de baby. Dat kan inderdaad, maar daar zitten wel de nodige voorwaarden aan vast.

In principe worden de dagen die een baby tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis ligt opgeteld bij het bevallingsverlof. Van deze dagen trekt het UWV de eerste 7 dagen af. Ligt de baby 14 dagen in het ziekenhuis, dan heeft u dus recht op 7 dagen extra bevallingsverlof.

Er is echter nog een addertje onder het gras en dat maakt de volgende casus duidelijk.

Een werkneemster bevalt onverwachts 9 weken te vroeg van haar baby. De baby moet na de geboorte nog 60 dagen in het ziekenhuis verblijven. Werkneemster heeft dus geen zwangerschapsverlof kunnen opnemen en mag deze 6 weken bij het bevallingsverlof optellen, zodat zij 16 weken verlof heeft na de geboorte van haar kind. Je zou denken dat zij dan 53 (60 – 7) dagen mag optellen bij het bevallingsverlof, vanwege het feit dat haar kind 60 dagen in het ziekenhuis moet blijven. Daar steekt het UWV echter een stokje voor. Zij kijken of een werkneemster in zo’n geval zwangerschapsverlof heeft genoten. Is dit niet het geval, zoals in bovengenoemd geval, dan trekt het UWV de weken die er voor zwangerschapsverlof staan (6 weken) af van de dagen dat de baby in het ziekenhuis lag. In bovenstaand geval kom je dan tot de volgende rekensom. De baby ligt 60 dagen in het ziekenhuis, daarvan worden in ieder geval de eerste 7 dagen afgetrokken en hou je dus 53 dagen over. Van deze 53 dagen trekt het UWV er nog eens 42 dagen (6 w x 7 dg) af en hou je dus een recht van 11 dagen extra geboorteverlof over.

Let er op dat de verlenging door de werkneemster zelf 2 weken vóór het aflopen van het bevallingsverlof moet aanvragen bij het UWV én dat je een verklaring van het ziekenhuis moet overleggen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.