Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Verlenging bevallingsverlof bij ziekenhuisopname baby

4w5a9201_1_20200406_091143

Geregeld komen er bij ons vragen binnen of het mogelijk is langer bevallingsverlof aan te vragen bij het UWV als er sprake is van ziekenhuisopname van de baby. Het is inderdaad mogelijk. Echter zijn er enkele belangrijke voorwaarden aan verbonden. Laten we daarom dieper ingaan op deze voorwaarden. 

Voorwaarden voor verlenging bevallingsverlof

In de basis worden de dagen dat de baby in het ziekenhuis verblijft tijdens het bevallingsverlof opgeteld bij het totale verlof. Het UWV trekt echter de eerste zeven dagen af. Dus, als de baby veertien dagen in het ziekenhuis ligt, heeft de moeder recht op zeven extra dagen bevallingsverlof. 

Er is echter nog een addertje onder het gras en dat maakt de volgende casus duidelijk.

Een werkneemster bevalt onverwachts negen weken te vroeg van haar baby. De baby moet na de geboorte nog 60 dagen in het ziekenhuis verblijven. Werkneemster heeft dus geen zwangerschapsverlof kunnen opnemen en mag deze zes weken bij het bevallingsverlof optellen, zodat zij 16 weken verlof heeft na de geboorte van haar kind. Je zou denken dat zij dan 53 (60 – 7) dagen mag optellen bij het bevallingsverlof, vanwege het feit dat haar kind 60 dagen in het ziekenhuis moet blijven. Daar steekt het UWV echter een stokje voor. Zij kijken of een werkneemster in zo’n geval zwangerschapsverlof heeft genoten. Is dit niet het geval, zoals in bovengenoemd geval, dan trekt het UWV de weken die er voor zwangerschapsverlof staan (zes weken) af van de dagen dat de baby in het ziekenhuis lag. In bovenstaand geval kom je dan tot de volgende rekensom. De baby ligt 60 dagen in het ziekenhuis, daarvan worden in ieder geval de eerste 7 dagen afgetrokken en hou je dus 53 dagen over. Van deze 53 dagen trekt het UWV er nog eens 42 dagen (zes weken x zeven dagen) af en hou je dus een recht van elf dagen extra geboorteverlof over.

Belangrijk is te vermelden dat de werkneemster deze verlenging zelf 2 weken vóór het aflopen van het bevallingsverlof moet aanvragen bij het UWV, en dat zij tevens een verklaring van het ziekenhuis moet overleggen. 

Heeft u nog verdere vragen of behoefte aan meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.