Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat doet een arbodienst?

Arbodienst

De rol van arbodiensten in werkgeverschap

In de complexe en dynamische wereld van werk en gezondheid vervult de arbodienst een cruciale rol van betekenis. De arbodienst ondersteunt de werkgever en werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Verzuimbegeleiding en Re-integratie door Arbodiensten

De arbodienst speelt een sleutelrol in het begeleiden van zieke werknemers en daarbij het voorkomen van langdurig verzuim. Wanneer een werknemer ziek wordt, is het van cruciaal belang dat werkgevers en werknemers de juiste ondersteuning krijgen om een snel herstel en een soepele terugkeer naar werk te bevorderen. Als werkgever bent u verplicht uw werknemer te laten begeleiden door een bedrijfsarts tijdens het ziekteproces. De bedrijfsarts zal hier probleemanalyse over opstellen, waarmee de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie kan maken. De arbodienst kan een casemanager aanstellen, deze zorgt er voor dat alle stappen in de verzuimbegeleiding zorgvuldig en op tijd worden doorlopen.

Door nauw samen te werken met de bedrijfsarts en de casemanager van de arbodienst, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat zieke werknemers de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zo snel en effectief mogelijk terug te keren naar het werk. Dit bevordert niet alleen het welzijn van de werknemer, maar helpt ook om langdurig verzuim te voorkomen en de productiviteit op de werkvloer te behouden. 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) door Arbodiensten

Een arbodienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) bij organisaties die deze niet zelf uitvoeren. In dit onderzoek analyseert de arbodienst welke potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s er zijn. Op basis van deze evaluaties kunnen werkgevers effectieve maatregelen treffen om deze risico’s te verminderen en een veilige werkomgeving te waarborgen. De basis van de RI&E is het beschrijven van het arbobeleid voor de organisatie. Het Arbobeleid is gericht op:

  • Voorkomen en beheersen van arbeidsrisico’s;
  • Bevorderen van gezondheid, vitaliteit, welzijn en motivatie van medewerkers;
  • Behouden en toename van motivatie van de medewerkers;
  • Begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers, inclusief re-integratie (verzuimbeleid).

Medische Keuringen en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De arbodienst is ook betrokken bij het uitvoeren van medische keuringen en gezondheidschecks, bijvoorbeeld een preventief medisch onderzoek (PMO) of Arbometer. Zo kunnen werkgevers de geschiktheid van hun medewerkers bepalen en gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium identificeren. Door dit proactief aan te pakken kunnen ongelukken en gezondheidsproblemen op de werkvloer voorkomen worden.

Tot slot ondersteunen arbodiensten werkgevers ook bij conflicten en vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid. De arbodienst neem een onafhankelijke en neutrale rol op zich als adviseur die bijdraagt aan het oplossen van geschillen en het bevorderen van een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Trainingen en voorlichting door Arbodiensten

Naast alle bovenstaande diensten die een arbodienst aanbiedt kan een arbodienst ook trainingen en voorlichtingen aanbieden aan werkgevers en werknemers. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over veiligheid, gezondheid en de wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. Het aanbod verschilt per arbodienst, waardoor organisaties ervoor kunnen kiezen om samen te werken die goed bij hun specifieke behoeften past.

Waarom is een Arbodienst belangrijk? 

Het doel van alle arbodiensten is om bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving en om werkgevers te ondersteunen bij het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hier zijn enkele redenen waarom een arbodienst essentieel is: 

  • Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheid. Een arbodienst helpt werkgevers om aan deze verplichtingen te voldoen en mogelijke juridische problemen te voorkomen;
  • Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan het welzijn van werknemers en bevordert hun productiviteit en tevredenheid. Arbodiensten spelen een sleutelrol bij het identificeren en aanpakken van gezondheidsrisico's op de werkplek; 
  • Ziekteverzuim en arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor werkgevers, zoals verlies van productiviteit, vervangingskosten en mogelijke juridische kosten. Een goed geïmplementeerde gezondheids- en veiligheidsbeleid, ondersteund door een arbodienst, kan deze kosten helpen beheersen.

Benieuwd hoe een arbodienst uw organisatie kan helpen? bij het creëren van een veilige werkomgeving en het optimaliseren van het welzijn van uw  medewerkers? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk advies op maat!