Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vrijheid en verantwoordelijkheid: dilemma bij het thuiswerken

4W5A9389-min

Nu veel mensen weer thuiswerken door de tweede lockdown, krijgen zij te maken met allerlei dilemma’s. Er kunnen namelijk serieuze risico’s vastzitten aan thuiswerken en de rol van werkgever of werknemer is daarin niet voor iedereen even helder.

Door thuis te werken heeft de werknemer veel meer vrijheid dan op kantoor. Toch brengt het thuiswerken ook zekere verantwoordelijkheden mee voor de werknemer en werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van de middelen voor een goede werkplek voor de werknemer. Maar heel veel meer invloed hierop heeft de werkgever niet, omdat het om de privésfeer van de werknemer gaat. De verantwoordelijkheden van beide partijen kunnen als volgt gesteld worden: de werkgever heeft een plicht om middelen beschikbaar te stellen voor een veilige werkomgeving. Het is vervolgens de taak van de werknemer om die middelen toe te passen.

Wanneer de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen, bestaat er ook geen aansprakelijkheid meer voor ‘’gewone’’ ongevallen, zoals de Hoge Raad oordeelde. De werkgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk als de werknemer zich bij het bereiden van zijn lunch met een mes snijdt. Maar er bestaat weer wel een verplichting om te zorgen voor een correct ingerichte werkplek.

Al met al een gecompliceerd onderwerp, waar veel bij komt kijken. Advies nodig? Neem gerust contact met ons op!