Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Voordelen verlenging loondoorbetaling bij corona

4w5a0405-min_3_20210112_205239

Hoe langer de corona-crisis duurt, hoe meer we te maken krijgen met ongewenste gevolgen. Werknemers die langdurig ziek zijn, komen door de coronacrisis financieel flink in de knel. Zij kunnen vaak niet re-integreren door de coronamaatregelen. Het gevolg is dat er flink minder geld in het huishoudlaatje komt. En dat is schrijnend voor een groep, die het toch al niet makkelijk heeft. Wat kan eraan gedaan worden?

Oorzaken

Doordat veel bedrijven (deels) gesloten zijn, of werken met strikte coronamaatregelen, kunnen zij geen mensen laten re-integreren. Hierdoor krijgen deze werknemers niet de kans om hun werkzaamheden weer op te bouwen. Een tweede oorzaak ligt in het feit dat ziekenhuizen veel medische behandeltrajecten heeft uitgesteld. Dat betekent dat een zieke werknemer vaak nog wacht op een operatie of behandeling en pas na deze medische ingreep aan het re-integratietraject kan beginnen.

Gevolgen

Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, waarbij het UWV ook let op het feit of de werkgever voldoende aan de re-integratie heeft gedaan. Kan een werkgever aantonen dat het re-integreren niet lukte ten gevolge van de coronacrisis, dan kan het UWV coulant zijn en volgt er geen loonsanctie voor de werkgever. Dit betekent echter wel dat de werknemer in de WIA belandt, zonder dat er iets gedaan is aan de re-integratie. De werknemer zal er financieel gezien op achteruit gaan en de kans op een baan is een stuk kleiner geworden.

Oplossing?

CNV betoogt dat een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever zou kunnen bijdragen aan een oplossing. Om het betaalbaar te houden, zou de overheid deze werkgevers moeten compenseren. Bijkomend voordeel van de loondoorbetalingsplicht zou zijn dat de kans veel groter wordt dat de werknemer alsnog bij zijn eigen werkgever aan de slag kan. Daarmee kan worden voorkomen dat duizenden mensen ten onrechte in de WIA zouden belanden.

Voordeel

De afweging om het loon langer door te betalen en de werknemer weer bij zijn eigen werkgever te laten re-integreren heeft tenminste twee voordelen. De kans dat de werknemer blijvend in de WIA belandt is aanmerkelijk kleiner, waardoor uiteindelijk de premie werkhervattingskas niet omhoog zal gaan. Deze premie Whk is namelijk mede gebaseerd op de instroom aan WIA-gerechtigden. Het andere voordeel betreft de werknemer zelf. Hij kan op deze manier op een goede manier terugkeren in het arbeidsproces. U kunt als werkgever, ook zonder dat er zicht is op een compensatie door de overheid, daarom altijd deze stap overwegen.

Heeft u te maken met uitgestelde re-integratietrajecten en vindt u het ingewikkeld? Laat ons met u meekijken. ADXpert weet wat werkt.