Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vijf verschillen tussen een bedrijfsarts en een arboarts

av_adxpert-2019_10-min_1_20200508_162146

De bedrijfsarts en de arbo-arts spelen beide een essentiële rol in de verzuimbegeleiding, maar er zijn duidelijke verschillen tussen de twee. Een bedrijfsarts is een medisch specialist die geregistreerd staat in het BIG-register en is bevoegd om zelfstandig zieke werknemers te begeleiden. Daarentegen is een arbo-arts een basisarts zonder verdere specialisatie, die onder supervisie van een bedrijfsarts werkt en minder bevoegdheden heeft. De arbo-arts mag enkel onder toezicht van een geregistreerd bedrijfsarts werken en is feitelijk een assistent-arts die niet zelfstandig zieke werknemers mag begeleiden. Het advies van een bedrijfsarts en een arbo-arts heeft dezelfde waarde, aangezien beiden op dezelfde manier verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hun handelen. 

Belangrijkste verschillen bedrijfsarts en arbo-arts

De belangrijkste verschillen tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Opleiding en bevoegdheid: Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid, met een aanvullende vierjarige opleiding, terwijl een arbo-arts een basisarts is zonder verdere specialisatie of hij of zij is gespecialiseerd in een ander vakgebied,
  1. Toezicht en begeleiding: Een arbo-arts werkt altijd onder toezicht van een bedrijfsarts en mag niet zelfstandig zieke werknemers begeleiden.
  1. Doorverwijzing naar andere medisch specialisten: Alleen een bedrijfsarts is bevoegd om door te verwijzen naar specialisten.
  1. BIG-register: Zowel bedrijfsartsen als arbo-artsen zijn geregistreerd in het BIG-register, maar alleen bedrijfsartsen hebben de specialisatie 'arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde'.
  1. Werken als zelfstandige. Veel bedrijfsartsen kiezen ervoor om als ondernemer en/of zzp-er te werken. Dat is voor een arbo-arts nauwelijks mogelijk omdat ze onder supervisie van een bedrijfsarts werken.
Samengevat

Het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts ligt in hun opleiding, bevoegdheden en toezicht. Een bedrijfsarts is een medisch specialist die zelfstandig zieke werknemers mag begeleiden, terwijl een arbo-arts onder supervisie van een bedrijfsarts werkt en minder bevoegdheden heeft.

Op zoek naar verzuimbegeleiding? 

Bent u op zoek naar deskundig advies over verzuimbegeleiding of naar een bedrijfsarts of arbo-arts voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij staan klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste oplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van uw organisatie.