Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vervroegde WIA-aanvraag

Twee personen bespreken een vervroegde WIA-aanvraag terwijl ze samen achter een laptop zitten.

Als werkgever bent u verplicht uw zieke werknemer twee jaar lang loon door te betalen. Soms is echter al in een vroeg stadium duidelijk dat uw werknemer niet meer zal kunnen werken. In dat geval hoeft uw werknemer niet te wachten met de WIA-aanvraag tot de 93e week van het ziekteverzuim, maar kan de werknemer een vervroegde WIA-aanvraag indienen. WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is een aanvraag die een werknemer kan indienen wanneer hij door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is om zijn werk uit te voeren. Deze vervroegde aanvraag kan tussen de 3e en 68e week van het verzuim worden ingediend. Als de IVA-uitkering wordt toegekend, dan heeft zowel de werkgever als de werknemer daar vaak een voordeel aan. In onderstaand artikel lees u meer over de voorwaarden en voordelen.

Vervroegde WIA-aanvraag

Als werkgever bent u verplicht uw zieke werknemer twee jaar lang loon door te betalen. Echter, in sommige gevallen is het in een vroeg stadium duidelijk dat uw werknemer (hoogstwaarschijnlijk) nooit meer zal kunnen werken. In dat geval hoeft u werknemer niet te wachten met de WIA-aanvraag tot de 93e week van het ziekteverzuim, maar kan de werknemer een vervroegde WIA-aanvraag indienen. 

De termijn voor het indienen van een vervroegde WIA-aanvraag is vanaf de 3e week t/m 68e week van het ziekteverzuim (één jaar en 3 maanden ziek). Wordt de vervroegde WIA-aanvraag toegekend, dan gaat het altijd om een IVA-uitkering (en dus niet een WGA-80/100). IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De uitkering kan vanaf de 3e week aangevraagd worden, maar wordt op zijn vroegst vanaf de 13e week toegekend. In ons artikel 'Vervroegde IVA-uitkering, wanneer aan de orde? ' bieden we aan de hand van een voorbeeld meer inzicht in dit onderwerp.

Wat zijn de belangrijkste criteria voor een vervroegde WIA aanvraag 

Natuurlijk gelden er bepaalde regels voor het indienen van een vervroegde WIA-aanvraag. Zo moet het volgende afgevinkt kunnen worden:

  • een volledige (dat wil zeggen 80% of meer) arbeidsongeschiktheid én
  • een duurzame arbeidsongeschiktheid
  • en er moet een medische verklaring van de bedrijfsarts ingediend worden

Volledig betekent dat de werknemer praktisch niet meer kan werken. Duurzaam wil zeggen dat dit voor een langere periode geldt en dat de kans op herstel uiterst gering of nihil is. Behandelingen zijn niet meer gericht op genezing, maar bijvoorbeeld op levensverlenging (bijvoorbeeld bij kanker) of op het bieden van noodzakelijke ondersteuning. 

Ontdek de voordelen van een toegekende vervroegde IVA-uitkering

Mocht het UWV de vervroegde IVA-uitkering toekennen, dan geeft dan voor zowel de werknemer als de werkgever de nodige voordelen:

  • de re-integratieverplichting stopt voor zowel de werkgever als de werknemer
  • de werknemer ontvangt de hogere uitkering (75% in plaats van 70%) tot aan zijn pensioen
  • geen tussentijdse herbeoordelingen (behalve als de werknemer weer aan de slag gaat)
  • de werkgever mag de IVA-uitkering aftrekken van het loon gedurende de resterende tijd van de loondoorbetalingsverplichting. Werkgever mag niet eerder afscheid nemen!

Kortom, de vervroegde WIA-aanvraag en de daaropvolgende toekenning van een IVA-uitkering kunnen voordelig zijn voor zowel de werknemer als de werkgever. Het is belangrijk om te onthouden dat deze mogelijkheid bestaat voor werknemers die voldoen aan de specifieke criteria voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Neem contact met ons op