Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vervroegde no-riskpolis, betere positie op arbeidsmarkt?

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

De overheid is in 2017 een experiment gestart om zieke werknemers eerder een no-riskpolis toe te kennen. Zij hoopten dat deze werknemers daardoor een betere positie kregen op de arbeidsmarkt en de werkgever eerder bereid zou zijn om iemand met gezondheidsbeperkingen aan te nemen. De conclusie is dat het eerder toekennen van een no-riskpolis geen effect scoort.

Normaal gesproken krijgen werknemers pas na 2 jaar ziekte recht op een no-riskpolis. De overheid heeft nu werknemers na 1 jaar ziekte gesplitst in 2 groepen. De ene groep kreeg wél vast een no-riskpolis, de andere groep niet. De verwachting was dat mensen uit de groep met de vervroegde no-riskpolis makkelijker aan werk zouden komen dan de andere groep.

Tegen de verwachting in blijkt dat er net zoveel mensen een baan hebben gevonden uit de groep mét, als uit de groep zónder. Dit komt volgens het onderzoek omdat er aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan. Deze voorwaarden zijn o.a.: werknemer moet op zoek zijn naar werk, in contact komen met een werkgever, op de hoogte zijn van het recht op de no-riskpolis en ten slotte ook nog bereid zijn dit te noemen bij een sollicitatiegesprek. Slecht 9% voldeed aan deze randvoorwaarden.

De minister ziet daarom geen reden om de no-riskpolis al vervroegd toe te kennen. Er kan nog wel een slag gemaakt worden als het gaat om een betere bekendheid met de no-riskpolis. De minister wil echter niet verplichten dat werknemers dit al in een sollicitatieprocedure moeten vertellen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij het aannemen van nieuw personeel belangrijker zaken meewegen, dan het al of niet hebben van een no-riskpolis. Het hebben van de no-riskpolis is dan ook van ondergeschikt belang.

Weet u alles van de no-risk polis? Lees voor meer informatie het interview met onze fiscaal deskundige over de no-riskpolis of neem contact met ons op.