Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Verplichte beëindiging slapend dienstverband

av_adxpert-2019_04kopie_4_20190528_113854

Het einde van een dienstverband als gevolg van langdurige ziekte kan een complex en gevoelig onderwerp zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Wanneer een werknemer 104 weken ziek is en er geen uitzicht is op herstel, mag een dienstverband worden beëindigd. Een werkgever moet dan via het UWV een ontslagaanvraag indienen en is dan vaak verplicht om een hoge transitievergoeding te betalen. Werkgevers kunnen dit vermijden met een slapend dienstverband. 

Bij een slapend dienstverband wordt de arbeidsovereenkomst niet beëindigd. Dit voorkomt dan ook dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Een slapend dienstverband kan voor de werknemer ontzettend vervelend zijn. In een arbeidsongeschikte situatie is de (vaak hoge) transitievergoeding namelijk van grote waarde voor de werknemer. 

Compensatieregeling met ingang van 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 hoeven werkgevers geen toevlucht meer te nemen tot een slapend dienstverband. De hoge transitievergoeding wordt namelijk onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd. Op 27 december 2018 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een belangrijke uitspraak gedaan die de praktijk rondom slapende dienstverbanden heeft beïnvloed. 


Uitspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg december 2018

De eiser in de genoemde zaak was al bijna drie jaar volledig arbeidsongeschikt. Het UWV had eerder een loonsanctie opgelegd, waardoor werkgever ook het derde jaar verplicht was tot loondoorbetaling. De eiser heeft inmiddels een IVA-uitkering toegekend gekregen. De werkgever beëindigde het dienstverband vervolgens niet, om uitbetaling van de transitievergoeding te voorkomen. Er was sprake van een slapend dienstverband. 

De advocate van de eisende partij eiste ontbinding van de arbeidsovereenkomst en uitbetaling van de transitievergoeding. Er werd onder andere verwezen naar de nieuwe Wet compensatie transitievergoeding, waarbij een werkgever een vergoeding krijgt voor de betaalde transitievergoeding. Het Scheidsgerecht ging hierin mee. Na betekening van het arbitraal vonnis had de werkgever twee werkdagen om het UWV te verzoeken de arbeidsovereenkomst met de eiser wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op te zeggen, onder toezegging van een transitievergoeding. Bij het niet uitvoeren van het vonnis hing de werkgever een forse dwangsom boven het hoofd.

Benieuwd naar de gehele uitspraak? U leest het hier.