Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Verplicht vakantiebestemming doorgeven aan werkgever?

4w5a9201_1_20200406_091143

Waar zijn uw werknemers op vakantie geweest? Het is fijn als u, als een werkgever, interesse toont en daarmee weet wat er speelt bij uw werknemers. Toch is het niet verplicht voor uw werknemer om te vertellen wat de bestemming is (geweest) van de vakantie, ook niet ten tijde van COVID-19.

U, als werkgever, kan een andere intentie hebben met deze vraag, omdat u een veilige werkplek wilt en moet bieden naar uw ander werknemers. Het is belangrijk om te weten wie in een oranje gebied is geweest om een veilige werkplek te kunnen realiseren. Werknemers die uit een oranje gebied terugkomen en niet in thuisquarantaine gaan, vormen een risico voor uw andere werknemers. U mag naar de vakantiebestemming vragen, maar een werknemer is niet tot antwoorden verplicht.

Wat zegt de wet?

De wet is duidelijk: een werkgever mag niet vragen naar gezondheidsinformatie. Het advies aan u, als werkgever, is om in de gaten te houden of er werknemers zijn die hun vakantiebestemming niet willen delen. Een werknemer die hoest, niest of andere milde klachten heeft, kan om deze reden door u naar huis worden gestuurd. In tegenstelling tot de werkgever, mag uw bedrijfsarts wel vragen naar de gezondheid van de werknemer.

Is de werknemer niet ziek en is thuiswerken mogelijk? Dan kan de werkgever de werknemer instrueren om thuis te werken. Als het werk niet thuis kan worden uitgevoerd, is het niet mogelijk om bij thuiskomst uit een oranje gebied weer aan het werk te gaan bij u op de werkvloer. Deze werknemers moeten 10 dagen in thuisquarantaine en kunnen dus niet werken. Wanneer een werknemer bewust een risico op besmetting heeft gelopen, door met opzet af te reizen naar een oranje gebied, kan en mag u wettelijk gezien de loondoorbetaling voor deze 10 dagen stopzetten.

Meer weten over corona en vakanties? Lees ook: Vakantiedagen terug na annulering.