Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vakantiedagen terug na annulering?

4w5a9718-min_1_20200506_190521

Door de coronacrisis zijn veel werknemers in onzekerheid over de vakantie die geboekt is. Gaat de vakantie nog wel door met de alle oplopende besmettingen in Europa? Wat gebeurt er als uw werknemer niet meer op vakantie kan door een annulering? Wat doet u als werkgever met die vakantiedagen? Is werknemer verplicht om deze op te nemen of mag werknemer gewoon komen werken en kan er later alsnog vakantie worden opgenomen?

Wat moet er wettelijk gezien gebeuren?

De wet geeft aan dat werknemers recht hebben op 4 keer het aantal uren per werkweek aan vakantieverlof per jaar. Voor een werknemer die fulltime in dienst is, komt dit neer op 4 weken. Werkgever is verplicht om de werknemers de mogelijkheid te bieden om van deze dagen ook daadwerkelijk gebruik te maken. Deze vakantiedagen blijven geldig tot een half jaar na het jaar waarin het verlof is opgebouwd. Voor dit jaar is het vakantieverlof van 2020 geldig tot en met 30 juni 2021. Als werkgever kan je je werknemer niet verplichten deze dagen op te nemen, dit moet uit eigen initiatief van werknemer komen.

Bij het opnemen van verlof is het belangrijk dat dit in overleg gebeurt, tussen u en uw werknemer. Na goedkeuring van beide kanten wordt vakantieverlof en de desbetreffende periode vastgesteld. Hierna mag er vanuit werkgever en werknemer geen eenzijdige wijziging meer worden gedaan van de vakantieperiode. Wanneer werknemer of werkgever de vakantieperiode toch wil wijzigen, zal er opnieuw overleg moeten plaatsvinden.

Ten tijde van COVID-19

Hoewel deze voorschriften in de wet zijn opgenomen, bevinden wij ons op dit moment in een geheel verschillende en onvoorziene positie hierin. In andere jaren kwam het zelden tot niet voor dat (vele) werknemers opeens hun vakantieverlof willen aanpassen of intrekken. Het is daarom van belang dat er te allen tijde wordt overlegd en zowel werkgever als werknemer met respect met de huidige situatie omgaan.

Meer informatie over hoe u met situaties rondom het coronavirus moet omgaan binnen uw bedrijf? Lees alle veelgestelde vragen in ons Coronavirus dossier of neem contact met ons op.