Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vakantie & Corona | Alles over reizen naar gele & oranje gebieden

av_adxpert-2019_10-min_1_20200508_162146

De herfstvakantie is aangebroken en ondanks het dringende advies van de overheid om in Nederland te blijven, is het mogelijk dat een aantal van uw werknemers toch buiten Nederland op vakantie zijn of gaan. Met een flink aantal landen waarvoor het advies van geel naar oranje is teruggebracht, adviseert ADXpert u graag hoe u hiermee binnen uw bedrijf om moet gaan.

De overheid houdt de besmettingen in omliggende landen nauwlettend in de gaten. Ook voor deze periode van COVID-19, waren er al landen vastgesteld met negatieve reisadviezen. Wettelijk gezien, kan u als werkgever uw werknemer niet tegenhouden om naar zo’n land af te reizen. Ook ten tijde van de coronacrisis, is dit voorschrift niet veranderd. Wat hierbij wel vermeld moet worden, is dat wanneer uw werkgever ziek wordt tijdens of na deze reis er niet altijd een loondoorbetalingsverplichting geldt.

Afreizen naar geel gebied

Vanaf 15 juni is het voor Nederlanders weer mogelijk om te reizen naar een aantal populaire vakantielanden binnen de EU. De overheid heeft het advies voor sommige landen toen veranderd naar een geel gebied. Ook ten tijde van deze tweede coronagolf, is een klein deel van deze landen geel gebleven of weer terugveranderd naar geel. Dit betekent dat de overheid liever heeft dat werknemer in Nederland blijft, maar het besmettingsrisico in deze landen ongeveer gelijk is als in Nederland. Daarnaast handhaaft dit land op eenzelfde of veiligere manier de coronamaatregelen van het afstand houden en de mondkapjes. Dit betekent wel, dat werknemer alsnog goed moet oppassen tijdens de vakantie en zich aan de geldende regels moet houden.

Ziek in geel gebied

Wanneer uw werknemer ziek wordt tijdens het verblijf in een geel gebied, moet hij of zij zich ziekmelden bij u. Vanaf deze ziekmelding is werknemer met ziekteverlof in plaats van vakantieverlof, ook wanneer deze situatie zich in het buitenland afspeelt. Als de werknemer ziek wordt tijdens een verblijf in een geel gebied, meldt hij zich ziek. U stelt zoals gewoonlijk de volgende vragen aan uw werknemer bij een melding van ziekte:

  • Telefoonnummer en (verpleeg)adres van werknemer;
  • Vermoedelijke duur van het verzuim;
  • Geplande afspraken en werkzaamheden;
  • Of de ziekte in verband staat met een arbeidsongeval;
  • Of de ziekte is opgelopen door een verkeersongeval waarbij een aansprakelijke derde betrokken is. Dit mag u vragen in verband met het verhalen van de loonkosten van werknemer op deze betrokken, aansprakelijke derde;
  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Vragen onder welke vangnetbepaling mag niet;
Afreizen naar oranje gebied

In de afgelopen periode hebben wij een aantal landen voorbij zien komen die nog steeds een oranje gebied zijn of waarvan het advies is bijgedraaid van geel terug naar oranje. Dit advies houdt in dat of het land zelf (nog) geen Nederlandse toeristen verwelkomt, of dat de Nederlandse overheid aangeeft dat het besmettingsrisico in het desbetreffende land groter in dan in Nederland. Een vakantie naar zo’n gebied wordt dus afgeraden.

Gaat uw werknemer toch op vakantie naar zo’n land? Dan mag u als werkgever het duidelijk maken dat u het hier niet mee eens bent en dit aan uw werknemer uitleggen. Een aantal redenen die u kunt gebruiken zijn:

  • Het quarantaineadvies vanuit de overheid van 2 weken na terugkomst. U mag in dit geval uw werknemer verbieden naar zijn of haar werkplek te komen, gezien uw verplichtingen tot het verschaffen van een veilige werkomgeving aan uw andere werknemers.
  • Wanneer werknemer ervoor kiest om af te reizen naar een oranje gebied tegen wil van de werkgever in, kan dat een duur grapje worden voor werknemer. Dit kan namelijk betekenen dat wanneer werknemer door het quarantaineadvies niet kan werken, dit voor zijn eigen rekening komt.
Ziek in oranje gebied

Zoals bij bovenstaande redenen al is aangegeven, vervalt de loondoorbetalingsverplichting voor u als werkgever mogelijk wanneer werknemer is afgereisd naar een oranje gebied. Werknemer heeft immers bewust het risico genomen om besmet te kunnen worden met COVID-19. Dit kan een flinke impact hebben op het loon van uw werknemer, gezien hij of zij de gehele ziekteperiode geen loon ontvangt. Een reis naar een oranje gebied, is dus volledig op eigen risico van de werknemer zelf.

Afreizen naar rood gebied

Wanneer een land wordt aangegeven als rood gebied, zijn grenzen vaak afgesloten of wordt reizen ernstig afgeraden door de overheid. In dit soort gebieden kunnen levensbedreigende situaties voorkomen. Wanneer uw werknemer toch naar zo’n land wil reizen, gelden dezelfde adviezen als voor het afreizen naar een oranje gebied.

Verplicht afreizen naar geel of oranje gebied vanuit werkgever

Voor sommige beroepen is het van belang of zelfs soms noodzakelijk om vanuit de werkgever te reizen naar een gebied waarvoor het advies op dit moment nog geel of oranje is. Als werkgever kunt u uw werknemer niet verplichten tot zo’n reis in verband met de gezondheidsrisico’s. In zo’n geval mag u uw werknemer niet om de redenen vragen, maar kunt u wel een afspraak inplannen voor uw werknemer bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan gepast advies geven aan uw werknemer.

Meer informatie over hoe u met situaties rondom het coronavirus moet omgaan binnen uw bedrijf? Lees alle veelgestelde vragen in ons Coronavirus dossier of neem contact met ons op.