Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

TMA-analyse in de praktijk

4w5a9389-min_1_20210104_212007

Niet elke functie past bij elke medewerker. Maar welke functie past nu het best? Dat is een vraag die beantwoord kan worden door een  Talent en Motivatie Analyse (TMA), een krachtig instrument dat inzicht biedt in de unieke talenten en drijfveren van individuen. Een TMA stelt werkgevers in staat om een diepgaand begrip te krijgen van wat hun werknemers drijft en motiveert, en hoe deze aspecten zich verhouden tot specifieke functieprofielen binnen de organisatie. Werkzaamheden die aansluiten bij de persoonlijke drijfveren en talenten worden veelal als motiverend ervaren. Wanneer een werknemer taken uitvoert die in lijn zijn met hun intrinsieke motivaties en natuurlijke talenten, ervaren ze vaak een gevoel van voldoening in hun werk.

In dit voorbeeld vanuit onze dagelijkse praktijk werd er een TMA analyse uitgevoerd bij een medewerker in het verzuimtraject, om te onderzoeken of de huidige functie wel passend is bij de talenten van de medewerker. De reden van het inzetten van de TMA is dat de medewerker al enige tijd in verzuim zit en de werkgever het idee heeft dat de functie die de werknemer tot dan toe had vervuld, niet helemaal aansluit bij de talenten en interesses van de werknemer. Uit de TMA analyse blijkt dat de talenten en drijfveren van de medewerker niet aansluiten bij de functie-inhoud. De TMA was een succes. Dankzij de uitkomsten van de TMA-analyse heeft de werknemer nu een duidelijk inzicht in zijn talenten en drijfveren gekregen. Hierdoor kan hij gericht op zoek gaan naar een functie die optimaal aansluit bij zijn unieke vaardigheden en interesses. 

Nadat de werkgever de positieve resultaten van de TMA analyse heeft gezien bij de medewerker in het verzuimtraject, wil hij ook een Talent en Motivatie Analyse uit laten voeren bij een medewerker die niet in een verzuimtraject zit. Ook dat is mogelijk met een TMA analyse en kan helpen om juist verzuim te voorkomen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Het investeren in het welzijn en de juiste inzet van werknemers uiteindelijk gunstig voor zowel de werknemer als de organisatie als geheel. 


Wilt u meer weten over hoe een TMA uw organisatie kan helpen bij het optimaal benutten van talenten en het voorkomen van verzuim? Neem dan gerust contact met ons op  of bezoek onze pagina TMA voor meer informatie.

Ontdek meer over TMA