Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

TMA-analyse in de praktijk

Niet elke functie past bij elke medewerker. Maar welke functie past nu het best? Dat is een vraag die beantwoord kan worden door een TMA, een talent motivatie analyse. Door middel van zo’n TMA kan in kaart worden gebracht wat de talenten en drijfveren van iemand zijn. Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

In dit voorbeeld vanuit onze dagelijkse praktijk werd er een TMA uitgevoerd bij een medewerker in het verzuimtraject, om te onderzoeken of de huidige functie wel passend is bij de talenten van de medewerker. De reden van het inzetten van de TMA is dat de medewerker al enige tijd in verzuim zit en de werkgever het idee heeft dat de functie die de werknemer tot dan toe had vervuld, niet helemaal aansluit bij de talenten en interesses van de werknemer. Uit de TMA blijkt dat de talenten en drijfveren van de medewerker niet aansluiten bij de functie-inhoud. De TMA was een succes. De werknemer kan nu op zoek naar een functie die aansluit bij zijn talenten.

De werkgever wil op basis van dit resultaat ook een TMA uit laten voeren bij een medewerker die niet in het verzuimtraject zit. Ook dat is mogelijk en kan helpen om verzuim te voorkomen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.