Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Talent en Motivatie Analyse

Expertise

thumbnail1_1_20191011_200545

Wat is een TMA-analyse en hoe kan het mijn bedrijf helpen? 

Een medewerker kan het beste uit zichzelf halen als de functie goed past bij zijn persoonlijkheid en capaciteiten. Daardoor krijgt hij meer energie en is hij effectiever en succesvoller in zijn werk. Maar heeft een werkgever juist het idee dat de werknemer niet echt goed op zijn plek zit, dan kan een Talent en Motivatie Analyse (TMA analyse) een waardevol instrument zijn. Met een TMA analyse krijgt u als werkgever een goed beeld van drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelpotentieel van uw medewerkers. En hoe die zich verhouden tot een bepaald functieprofiel.  

ADXpert gebruikt de Talent en Motivatie Analyse met succes in verschillende contexten en settings. Denk aan verschillende beroeps- en loopbaanvraagstukken die gericht zijn op ontwikkeling en verandering, zoals bij loopbaanbegeleiding- of outplacementtraject. Maar ook in combinatie met een aantal individuele coachsessies kan een TMA analyse helpen bij het inzichtelijk maken van talenten van medewerkers. En waar deze het beste kunnen worden ingezet. Dat is niet alleen nuttig voor een werkgever: het herontdekken van competenties biedt medewerkers zelf de mogelijkheid om hun sterke punten optimaal te benutten. Met een verhoogd zelfvertrouwen en motivatie op de werkvloer als gevolg.

Wilt u gebruikmaken van TMA analyse voor uw medewerkers?

Neem dan contact met ons op.

Hoe werkt een TMA talentenanalyse?

Met behulp van de TMA analyse brengen we de talenten en drijfveren van werknemers in kaart. De analyse bestaat uit het bevragen van 22 drijfveren en 44 talenten aan de hand van stellingen en gedragsitems. In ongeveer 90 minuten maakt de medewerker online en zelfstandig de TMA talentenanalyse. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd beeld van de sterke punten en intrinsieke motivaties van de medewerker.

TMA competenties

Naast het identificeren van drijfveren en talenten, is de TMA analyse ook gericht op het onderzoeken van de competenties van de medewerker en de manieren om deze verder te ontwikkelen. De stellingen en gedragsitems in de TMA zijn gebaseerd op diverse vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, zoals besluitvaardigheid, dominantie, ambitie, leidinggeven, inlevingsvermogen en sociabiliteit. De voorkeuren van een medewerker worden vertaald naar motivaties en talenten die een aanzienlijke invloed hebben op het gedrag van de medewerker.

Vervolgens wordt de uitgebreide rapportage van de analyse uitvoerig besproken met een ervaren TMA-professional. In dit gesprek worden de resultaten van de TMA-analyse grondig geanalyseerd en worden de kwaliteiten en valkuilen van de medewerker besproken. Dit zorgt voor waardevolle zelfkennis voor de medewerker en diepgaand inzicht in zijn persoonlijkheid en capaciteiten. 

Waarom kiezen voor  eenTMA analyse bij ADXpert?

Medewerkers die de TMA-analyse hebben gemaakt, gaven aan dat

  • ze weer focus (terug)krijgen op hun kwaliteiten
  • de TMA hun kijk op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt heeft verbreed
  • ze handvatten hadden gekregen om het beste uit zichzelf te halen
  • de handvatten resulteerde in effectiever en succesvoller werk
  • de TMA analyse voor hen bijgedragen heeft aan een betere werkomgeving en arbeidsmobiliteit.

Kortom, de TMA analyse is niet alleen een waardevol instrument dat medewerkers helpt bij het ontdekken en benutten van hun potentieel, maar het kan ook impact hebben op de organisatie, het verbeteren van de teamdynamiek en het stimuleren van groei en succes op de lange termijn. 

Offerte aanvragen

Talent en Motivatie Analyse

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
TMA-Certifiedprofessional-logo