Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Talent en Motivatie Analyse

Expertise

thumbnail1_1_20191011_200545

Ontdek drijfveren en talenten met TMA en krijg energie van je werk!

Een Talent- en Motivatie Analyse (TMA) is een waardevol instrument dat inzicht biedt in de talenten, competenties en motivatie. Het doel van een TMA is om medewerkers in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen in functies die aansluiten bij hun persoonlijkheid en capaciteiten. Wanneer een medewerker een functie heeft die goed bij hem of haar past, zorgt dit ervoor dat iemand effectiever en succesvoller werkt. We hebben keer op keer ervaren hoe effectief de TMA kan zijn voor de arbeidsmobiliteit van medewerkers.

Hoe werkt een TMA-analyse? 

Met behulp van de TMA brengen we de talenten en drijfveren van werknemers in kaart. Gedurende ongeveer 90 minuten maakt de medewerker online en zelfstandig de TMA. De Talent- en Motivatie Analyse omvat het bevragen van 22 drijfveren en 44 talenten aan de hand van stellingen en gedragsitems. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd beeld van de sterke punten en intrinsieke motivaties van de medewerker.

Naast het identificeren van drijfveren en talenten, is de TMA ook gericht op het onderzoeken van de competenties van de medewerker en het bepalen van manieren om deze verder te ontwikkelen. De stellingen en gedragsitems in de TMA zijn gebaseerd op diverse vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, zoals besluitvaardigheid, dominantie, ambitie, leidinggeven, inlevingsvermogen en sociabiliteit. Door deze aspecten te evalueren, kunnen de voorkeuren van medewerkers worden vertaald naar motivaties en talenten die een aanzienlijke invloed hebben op het gedrag van de medewerker.

Rapportage TMA

Na het online invullen van de TMA-test, wordt de uitgebreide rapportage tijdens een gesprek van gemiddeld anderhalf uur uitvoerig besproken met een ervaren TMA-professional. In dit gesprek worden de resultaten van de TMA-analyse grondig geanalyseerd en worden de kwaliteiten en valkuilen van de medewerker besproken. Dit zorgt voor waardevolle zelfkennis en diepgaand inzicht in de persoonlijkheid en capaciteiten van de medewerker. 

Waarom TMA?

ADXpert gebruikt TMA met succes in verschillende contexten en settings. Het kan worden ingezet bij verschillende beroeps- en loopbaanvraagstukken die gericht zijn op ontwikkeling en verandering. Bijvoorbeeld in een loopbaanbegeleiding- of outplacementtraject, maar ooi in combinatie met een aantal individuele coachsessieskan de TMA helpen bij het identificeren van de talenten van medewerkers en waar deze het beste kunnen worden ingezet. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om hun sterke punten te herontdekken en deze optimaal te benutten, wat resulteert in een verhoogd zelfvertrouwen en motivatie op de werkvloer.

Medewerkers die de TMA-analyse hebben gemaakt, geven aan dat ze door middel van de analyse weer focus (terug)krijgen op hun kwaliteiten. Bovendien verbreedt de TMA hun kijk op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Met de TMA kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen, wat resulteert in effectiever en succesvoller werk, en uiteindelijk bijdraagt aan een betere werkomgeving en arbeidsmobiliteit. Kortom de TMA is een waardevol instrument dat een positieve impact kan hebben op zowel de medewerker als organisatie.

Offerte aanvragen

Talent en Motivatie Analyse

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
TMA-Certifiedprofessional-logo