Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Talent en Motivatie Analyse

Expertise

De gedachte van de Talent en Motivatie Analyse (TMA) is dat de werknemer het beste tot zijn recht komt in een functie die aansluit op zijn persoonlijkheid en competenties. Door een passende functie is de werknemer gemotiveerd en wordt er effectief en succesvol gewerkt. We ervaren steeds opnieuw hoe effectief het afnemen van een TMA is bij arbeidsmobiliteit.

Met behulp van een Talent en Motivatie Analyse (TMA) brengen wij talenten en drijfveren van de werknemer in kaart. De werknemer voert de TMA zelfstandig online uit. De tijdsduur van de TMA is ongeveer anderhalf uur. In die tijd worden 22 drijfveren en 44 talenten bevraagd worden aan de hand van stellingen en gedragsitems.

Naast de drijfveren en talenten komen ook competenties van de werknemer en de mate waarin deze verder te ontwikkelen zijn, ruim aan bod. De stellingen en items zijn gebaseerd op verschillende vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zoals ambitie, besluitvaardigheid, dominantie, inlevingsvermogen, leidinggeven en sociabiliteit. Op die manier worden de voorkeuren die de werknemer heeft, duidelijk vertaald naar motivatie en talenten die op hun beurt weer grotendeels het gedrag van een werknemer bepalen.

Rapportage TMA

Nadat de werknemer de test heeft gemaakt, ontvangt hij of zij een rapportage van de TMA. Onze TMA-professional bespreekt de resultaten uitvoerig met de werknemer. Dit gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur. Met behulp van de analyse verkennen zij samen kwaliteiten en valkuilen. De werknemer krijgt meer zelfinzicht en meer kennis over zijn competenties en persoonlijkheid. Op basis van de analyse streven we er bij ADXpert naar om verdere ontwikkeling en gedragsverandering van de werknemer te stimuleren en huidige krachten te benutten.

Hoe gebruikt ADXpert de Talent en Motivatie Analyse?

ADXpert gebruikt de TMA succesvol in diverse settingen. Zo is de TMA in te zetten bij beroeps- en loopbaanvraagstukken, gericht op ontwikkeling en/of verandering. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een outplacementtraject, waarbij de werknemer middels de TMA ontdekt welke talenten hij heeft en waar deze het beste tot hun recht kunnen komen. Eveneens is de TMA een instrument wat ingezet wordt tijdens ontwikkelvraagstukken. Tijdens re-integratie wordt gekeken of omscholing duurzaam lijkt. Werknemers geven over de TMA terug dat zij door middel van deze analyse:

  • Focus (terug)krijgen op hun kwaliteiten.
  • Het perspectief over wat mogelijk is op de arbeidsmarkt, verbreden.

Offerte aanvragen

Talent en Motivatie Analyse

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
TMA-Certifiedprofessional-logo