Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Thuiswerken als keuze voor de werknemer

4w5a0746-min_6_20210112_205140

GroenLinks en D66 willen zo snel mogelijk een nieuw wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer krijgen: ‘werken waar je wilt’. Hiermee beogen zij de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, door de werknemer te laten kiezen of er thuis wordt gewerkt of op kantoor.

Huidige situatie

Op dit moment werken veel mensen thuis, maar kan dit worden geweigerd door de werkgever. Als een werknemer aanvraagt thuis te werken, is het op dit moment toegestaan voor de werkgever om het verzoek te weigeren en te eisen van de werknemer dat deze toch op kantoor werkt. De werkgever hoeft hier geen zwaarwegende reden voor te geven en dat is waar de twee partijen die het wetsvoorstel hebben ingediend, over vallen.

Beoogde situatie

Hoe de partijen het voor zich zien, zou een restrictie zijn op de vrijheid van de werkgever om te beslissen of de werknemer thuis mag werken of op kantoor. Als een werknemer aangeeft thuis te willen werken, mag de werkgever dit verzoek in de eventuele nieuwe situatie alleen nog maar afwijzen wanneer er zwaarwegende bedrijfsbelangen in het spel zijn.

Gevolgen

De gevolgen van de spoedwet, indien het voorstel wordt aangenomen, hebben onder andere te maken met de inperking van de verspreiding van het coronavirus. Werknemers hebben op deze manier het recht om in het licht van hun eigen gezondheid en die van hun naasten thuis te werken. Ook geeft het voorstel meer vrijheid aan de werknemer om besluiten te kunnen nemen rondom de werkomgeving. Voor de werkgever betekent dit echter een stuk minder zeggenschap voor wat betreft de omgeving waarin de werknemer werkt en wellicht meer maatregelen om voor een gezonde en veilige (thuis)werkomgeving te zorgen.

Zoals u van ons gewend bent, houden wij u op de hoogte rondom de ontwikkelingen die in onze sector plaatsvinden. Houd onze LinkedIn-pagina en Kennisbank op de website in de gaten voor meer informatie!