Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Subsidieregeling praktijkleren (SRPL)

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Iedere onderneming of organisatie krijgt regelmatig de vraag of iemand mag stagelopen om zo werkervaring op te doen. Veel ondernemers geven graag iemand de kans om te ontwikkelen en zo komen leerlingen en studenten aan hun stageplek. Deze betrokken ondernemers krijgen een steuntje in de rug van de overheid.

De overheid beloont het ruimte geven voor stagiaires met een tegemoetkoming die kan oplopen tot € 2700 per stagiair per jaar. Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie.

  • De subsidie geldt voor stagiaires in de onderwijscategorieën VSO, PRO, VMBO, Entreeopleiding VMBO, MBO-BBL, HBO en Promovendi. Voor iedere categorie gelden weer andere regels;
  • De aanvraag voor het schooljaar moet ingediend worden aan het einde van het betreffende schooljaar. Er is een harde deadline. De administratie achter de aanvraag kan worden gecontroleerd.
  • Voor de aanvraag moet de ondernemer kunnen inloggen met eHerkenning.

De beslissing over de aanvraag valt in de maand december van hetzelfde schooljaar. In die maand wordt de subsidie ook uitgekeerd.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het als ik al subsidie voor een stagiair ontvang?

Het combineren van een andere subsidies voor stagiaires met de Subsidieregeling Praktijkleren is mogelijk. Dat betekent dat u dubbelop subsidie kunt ontvangen.

Wat als een stagiair niet het gehele schooljaar stageloopt of als de stage verspreid is over meer schooljaren?

U heeft recht op subsidie voor de weken dat de stagiair daadwerkelijk stageloopt. Als uw stagiair halverwege het schooljaar bij u instroomt, heeft u voor een halfjaar recht op subsidie. Loopt een stagiair dit schooljaar stage en loopt de stage door tot bijvoorbeeld december 2021, dan kunt u nu subsidie aanvragen voor de periode tot 31 juli 2021 en volgend jaar voor de periode 1 augustus 2021 tot 31 december 2021.

Wanneer krijg je het maximale subsidiebedrag voor een stagiair?

De subsidie wordt berekend aan de hand van het aantal weken dat de stagiair stageloopt. Het bedrag van € 2700,-- is op basis van 40 schoolweken.

Wat nu?

Veel bedrijven en organisaties geven deze klus uit handen. ADXpert kan jaarlijks de aanvraag voor u regelen. Het begint bij het controleren of de stagiair aan de verschillende voorwaarden voldoet. Vervolgens werken we de complete aanvraag af op basis van no cure no pay.