Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Subsidieregeling praktijkleren

Expertise

4w5a9853-min_1_20200430_233233

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks tientallen miljoenen subsidie beschikbaar aan ondernemers die stageplaatsen ter beschikking stellen. Met de module Subsidieregeling praktijkleren checken wij of u voor uw stagiaires in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats . Een Subsidieregeling praktijkleren aanvragen kan alleen in de zomer. De subsidie geldt als een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Aan het verkrijgen van de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Ook moeten diverse stukken als bewijs aanwezig zijn. Wilt u de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen? De deskundige medewerkers van ADXpert nemen u al het regelwerk uit handen, op basis van no cure no pay.

Subsidieregeling praktijkleren: onze aanpak

Het aanvragen va de Subsidieregeling praktijkleren kunt u aan ons uitbesteden. Onze experts controleren of de bij u aanwezige documenten volledig zijn. Als gegevens ontbreken, hoort u van ons welke gegevens aangevuld moeten worden. Dat scheelt u tijd.

Start

Bij de start van de module Subsidieregeling praktijkleren vragen wij u de praktijkovereenkomsten aan ons toe te sturen van alle stagiairs die het afgelopen schooljaar bij u stage hebben gelopen. Daarnaast hebben wij een overzicht nodig van de gelopen stage-uren. Op basis van de praktijkovereenkomsten kunnen we beoordelen of u voor uw stagairs in aanmerking komt voor subsidie. Is dat het geval, dan moet de aanwezigheid en de begeleiding aangetoond worden. Wij ondersteunen u in dit traject zodat alles zo vlot mogelijk verloopt.

Afronding

In de periode juni – september dienen wij, namens u, de subsidieaanvraag in op basis van de door u aangeleverde stage-uren. U ontvangt een afschrift van de aanvraag. In december stuurt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een beschikking. Op basis daarvan wordt de subsidie binnen korte tijd aan u uitgekeerd.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise? 

Vraag een offerte aan

Subsidieregeling praktijkleren

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan