Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Subsidieregeling praktijkleren

Expertise

4w5a9853-min_1_20200430_233233

Jaarlijks stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vele tientallen miljoenen subsidie beschikbaar voor ondernemers die stageplaatsen ter beschikking stellen. Met de module Subsidieregeling Praktijkleren checken wij of u voor uw stagiaires in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats en is enkel in de zomermaanden aan te vragen. De subsidie geldt als een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Er gelden enkele voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. Ook dienen diverse stukken als bewijs aanwezig te zijn. De deskundige medewerkers van ADXpert nemen u al het regelwerk uit handen, op basis van no cure no pay.

Aanpak

Bij de start van de module vragen wij u de praktijkovereenkomsten van alle stagiaires, die het afgelopen schooljaar bij u stage hebben gelopen, aan ons toe te sturen. Daarnaast hebben wij een overzicht nodig van de gelopen stage-uren. Op basis van de praktijkovereenkomsten beoordelen wij welke stagiaires in aanmerking komen voor subsidie.

Voor de stagiaires die in aanmerking komen voor subsidie, moet de aanwezigheid en de begeleiding aangetoond worden. Wij controleren of de bij u aanwezige documenten volledig zijn om dit aan te tonen. Als gegevens ontbreken, zullen wij dit bij u aangeven, zodat de gegevens aangevuld kunnen worden.

Afronding

In de periode juni – september dienen wij namens u de subsidieaanvraag in op basis van de door u aangeleverde stage-uren. U ontvangt een afschrift van de aanvraag. In december stuurt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een beschikking. Op basis van de beschikking wordt de subsidie binnen korte tijd aan u uitgekeerd.

Offerte aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan