Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Subsidieregeling Praktijkleren - Interview Fiscaal Deskundige

4W5A9718-min

Misschien heeft u er nog nooit van gehoord: de Subsidieregeling Praktijkleren (SRPL). Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor werkgevers, die een stageplek aan studenten aanbieden. Wij stelden een aantal vragen aan Fiscaal Deskundige Ida van Eenennaam & secretaresse Anne-Marèl Bos om erachter te komen welke werkgevers voor deze subsidie interessant kan zijn. 

Welke stagiaires (en dus werkgevers) komen in aanmerking voor een Subsidieregeling Praktijkleren?

'De subsidieregeling richt zich vooral op 3 groepen stagiaires, t.w.:

 • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
 • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie

Bedrijven die deze stagiaires het (bijna) afgelopen jaar hebben begeleid, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit kunnen studenten zijn van het Vmbo, Mbo, Hbo of Promovendi/toio's.'

Hoe kom ik erachter of ik voor mijn stagiaire subsidie kan krijgen?

'Voor elke onderwijscategorie gelden specifieke voorwaarden. Deze zijn vaak ingewikkeld en lastig om uit te zoeken. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan kunt u altijd ADXpert om hulp vragen. Zij zoeken voor u uit of u recht heeft op de subsidie. Veelal betreft het BBL-stagiaires, werknemers die u in dienst hebt, maar die ook nog b.v. 1 dag in de week naar school gaan.'

Wanneer kan ik een aanvraag indienen en over welke periode gaat het dan?

'Een aanvraag voor subsidie kunt u indienen vanaf 2 juni t/m 16 september 2021. Het gaat dan over stagiaires die het afgelopen schooljaar 2019-2020 bij u stage hebben gelopen.'

Wat is er voor nodig om een aanvraag te kunnen doen?

'Het is belangrijk dat u uw administratie rondom de stagiaire op orde heeft. Zo moet u in ieder geval beschikken over de volgende gegevens:

 • Een geldige praktijkleerovereenkomst;
 • Aanwezigheidsadministratie;
 • Administratie waarmee u de voortgang aantoont;
 • Kopie van het diploma.

Wij helpen graag bij het uitzoeken, analyseren en indienen van deze documenten en daarmee een correcte en zorgeloze aanvraag!'

Om welk bedrag gaat het bij de Subsidieregeling Praktijkleren?

'Dit hangt ook weer van verschillende factoren af. Het gaat om een bedrag van maximaal € 2.700 voor een stageplaats, maar hangt b.v. af van de aanwezigheid van de student, als ook van het aantal aanvragen die binnen komen bij het RVO.'

Hebben de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog invloed als een bedrijf b.v. gedwongen een aantal weken dicht geweest is?

'Nee, werkgevers kunnen er juist op rekenen dat het RVO coulant zal omgaan met deze omstandigheden. De weken die werkgevers hun studenten niet hebben kunnen begeleiden als gevolg van de gedwongen sluiting, mogen gewoon meetellen als begeleidingsweken.'

Wat kan ADXpert voor bedrijven betekenen m.b.t. de Subsidieregeling Praktijkleren?

'Wij zoeken voor u uit of u voor uw stagiaire subsidie kunt aanvragen en kunnen dit dan voor u aanvragen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de aanvraagtermijn, het analyseren van alle benodigde documenten en contact met het RVO. 

Wij zullen u helder maken welke informatie er precies van u verwacht wordt om de aanvraag te kunnen doen. Is er twijfel of er subsidie is te verwachten, dan dienen we de aanvraag toch in en laten de beslissing over aan het RVO. Wij werken op basis van no cure – no pay. Bij toekenning van de subsidie berekenen wij een fee van 15% (excl. B.T.W.). Dus voor de prijs hoeft u het absoluut niet te laten!'

Kan je nog even kort op rij zetten wat het belangrijkste is bij de Subsidieregeling Praktijkleren?

'Natuurlijk! Hier volgen de belangrijkste punten:

 • Als werkgever kan je tot max. € 2.700 aan subsidie ontvangen voor een stagiaire;
 • Je moet als stagiair voldoen aan de voorwaarden van het RVO om in aanmerking te komen;
 • Voor elk onderwijscategorie gelden specifieke voorwaarden;
 • Het gaat over de stageperiode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021;
 • Subsidieaanvraag moet tussen 2 juni en 16 september 2021 gedaan worden;
 • De administratie rondom de stagiaire moet op orde zijn;

ADXpert kan u ontzorgen en voor u uitzoeken op basis van no cure – no pay of u in aanmerking komt voor de subsidie. Een zorgeloze aanvraag!'