Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Samenhang tussen preventie en verzuimbegeleiding

av_adxpert-2019_02-min_1_20200513_115359

Preventie en verzuimbegeleiding worden nog te vaak als twee gescheiden onderwerpen gezien, zo blijkt uit de meest recente cijfers rondom arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden). Binnen 5 jaar is het aantal arbeidsongevallen namelijk toegenomen met 20.000. In 2015 stond het aantal ongevallen nog op 73.000, in 2020 beduidend hoger: 93.000. Bij een kwart van dit aantal ging het om psychische overbelasting.

Praktijk

De aandacht voor preventie is er in de praktijk namelijk alleen bij acute gevaren en veel minder bij arbeidsrisico’s die minder zichtbare gevolgen met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat het psychische gevolgen zijn of klachten die men pas op de langere termijn ervaart. De aandacht van werkgevers gaat op dit moment vooral uit naar verzuim. Logisch ook, want het wordt heel direct gevoeld als een werknemer verzuimt: dat kost geld.

Bedrijfsarts

Ook bedrijfsartsen gaan hier soms de fout in en hebben alleen oog voor de personen die verzuimen. Daardoor hebben ze geen beeld van de gezonde werknemers die niet verzuimen. Een bedrijfsarts zou een beeld moeten hebben van de gehele organisatie. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om het initiatief van de bedrijfsarts, er moet wel ruimte voor zijn vanuit de werkgever.

Conclusie

Kortom, er is veel ruimte voor verbetering bij een groot deel van de werkgevers. De cijfers liegen er niet om: er moet meer oog komen voor de werknemer en er dient een gezonde en veilige werkomgeving te worden gecreëerd. Dat houdt concreet in dat het een no-go is om simpele en goedkope contracten rondom verzuimreductie af te sluiten maar om een contract af te sluiten met een arbodienst van kwaliteit, die aandacht heeft voor zowel verzuimbegeleiding als preventie. Zoals ADXpert.