Kennisbank

Re-integratieverplichting tijdens vakantie

Stel: u bent ziek en u wilt een vakantie plannen. Kan dat? Gaan uw re-integratie verplichtingen gewoon door? Ook (langdurig) zieke werknemers hebben recht op vakantie. Er is een belangrijke en glasheldere regel: Vakantie mag de re-integratie NIET in de weg staan. 

Doel van een re-integratietraject is zieke medewerkers weer zo snel als mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Zowel werkgever als werknemer dienen zich hiervoor in te spannen.

In de Wet verbetering poortwachter is duidelijk omschreven op welke momenten bepaalde acties dienen plaats te vinden dan wel afgerond moeten zijn. Vakantie van werknemer of werkgever is voor het UWV nooit een geldige reden om van deze termijnen af te wijken. Indien dit wel voorkomt, kan dit voor het UWV reden zijn om de werkgever een loonsanctie op te leggen. Zo is afwezigheid in verband met vakantie geen excuus om niet binnen 6 weken nadat dit door de arbeidsdeskundige in zijn arbeidsdeskundig rapport is geadviseerd, een re-integratie tweede spoortraject op te starten.

Hoewel de vakantieperiode voor velen een moment is van loslaten, geldt dit niet voor de noodzakelijke inspanningen en verplichtingen rondom re-integratie. In onze praktijk adviseren we dan ook om voor de noodzakelijke re-integratieverplichtingen een vakantieplanning te maken en tijdig contact te leggen met externe partijen, zoals een arbodienst, re-integratiebedrijf of arbeidsdeskundige. Voor de zieke medewerker is van belang dat hij vooraf duidelijk weet waar hij aan toe is. Tip: neem in het verzuimreglement een paragraaf op met een toelichting over vakantie en verplichtingen.