Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Vakantie tijdens re-integratie

groepsfoto_2_1_20190705_141142

Stel: u bent ziek en u wilt een vakantie plannen. Kan dat? Gaan uw re-integratie verplichtingen tijdens vakantie gewoon door? Ook (langdurig) zieke werknemers hebben recht op vakantie tijdens re-integratie. Er is een belangrijke en glasheldere regel: Vakantie tijdens re-integratie mag NIET in de weg staan. 

Het doel van een re-integratietraject is zieke medewerkers weer zo snel mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Zowel werkgever als werknemer dienen zich hiervoor in te spannen.

Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter is duidelijk omschreven op welke momenten bepaalde acties dienen plaats te vinden dan wel afgerond moeten zijn. Vakantie tijdens re-integratie, van zowel werknemer als werkgever, is voor het UWV nooit een geldige reden om van deze termijnen af te wijken. Indien dit wel voorkomt, kan dit voor het UWV reden zijn om de werkgever een loonsanctie op te leggen. Zo is afwezigheid in verband met vakantie geen excuus om niet binnen 6 weken nadat dit door de arbeidsdeskundige in zijn arbeidsdeskundig rapport is geadviseerd, een re-integratie tweede spoortraject op te starten.fp

Hoewel de vakantieperiode voor velen een moment is van loslaten, geldt dit niet voor de noodzakelijke inspanningen en verplichtingen rondom re-integratie. In onze praktijk adviseren we dan ook om voor de noodzakelijke re-integratieverplichtingen een vakantieplanning te maken en tijdig contact te leggen met externe partijen, zoals een arbodienst, re-integratiebedrijf of arbeidsdeskundige. Voor de zieke medewerker is van belang dat hij vooraf duidelijk weet waar hij aan toe is. 

Tip: neem in het verzuimreglement een paragraaf op met een toelichting over vakantie tijdens re-integratie en de bijbehorende verplichtingen. Zo creëert u helderheid en voorkomt u mogelijke misverstanden tijdens het re-integratieproces. Een goed doordacht beleid rondom vakantie tijdens re-integratie bevordert niet alleen de transparantie, maar ook de effectiviteit van het gehele re-integratieproces. 

Wilt u meer advies over dit onderwerp? Ons team van experts staat klaar om u te assisteren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.