Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ontslag na twee jaar ziekte, kan dat ook gedeeltelijk?

In een eerder artikel beschreven we of het mogelijk was om een zieke werknemer te ontslaan. Maar hoe zit het precies met een ontslag na 2 jaar ziekte? Kan je iemand ook gedeeltelijk ontslaan of niet? En wat moet je nu precies allemaal regelen? In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen.

Twee manieren voor ontslag na twee jaar ziekte

De eerste manier is door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit is het ontslag met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken omtrent het ontslag. Het is belangrijk dat deze VSO voldoet aan specifieke juridische vereisten om een geldig en juridisch correct ontslag tot stand te brengen. Schakel hier altijd juridische hulp voor in. Veel vaststellingsovereenkomsten worden verkeerd opgesteld wat ten nadele van de werkgever of werknemer komt.

De tweede manier is via een ontslagvergunning van het UWV. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er een verklaring van de bedrijfsarts zijn waarin staat dat de werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen. Dit rapport mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Daarnaast mag er geen loonsanctie meer worden opgelegd of moet de WIA-beslissing al zijn genomen. Hieronder wordt op beide manieren verder ingegaan.

De vaststellingsovereenkomst = VSO

Als beide partijen de VSO willen is het een redelijk simpel geval. Zeker als de wachttijd van 2 jaar ziekte voorbij is en er kan geen loonsanctie meer worden opgelegd. Dit kan ook op het moment dat de WIA beslissing er nog niet is. Overleg wel altijd met een specialist om het juridisch volledig correct op te stellen. Elke situatie is verschillend en er zitten altijd haken en ogen aan.

Als er mogelijk nog herstel binnen 26 weken wordt verwacht, kan de werkgever geen ontslagvergunning van het UWV verkrijgen. In dat geval heeft de werknemer de keuze om wel of niet mee te werken aan de VSO. Het is dan extra belangrijk dat alle voorwaarden goed zijn opgesteld en de risico’s zijn dichtgetimmerd. Dit is ook het geval als je als werkgever een verschil van inzicht hebt met je zieke werknemer. Wil je tijdens langdurige ziekte een VSO verschil van inzicht[1] aanbieden, overleg dan altijd met een ontslagexpert voordat je verkeerde keuzes maakt.

Ontslagvergunning via UWV

Het is niet mogelijk om gedeeltelijk ontslag aan te vragen via de ontslagvergunning van het UWV. Dit, omdat een ontslag altijd alleen voor het gehele dienstverband van de werknemer kan worden aangevraagd. Je zal een apart contract moeten tekenen om weer gedeeltelijk in dienst te komen. Dit wordt niet via het UWV aangeboden, waardoor je via de ontslagvergunning van het UWV niet gedeeltelijk met ontslag kan. Als je per sé een gedeeltelijk ontslag wilt, zal dit via een VSO moeten.

Gedeeltelijk ontslag via de VSO

Gedeeltelijk ontslag kan dus alleen plaatsvinden via een VSO. De werkgever moet dan het gedeeltelijke ontslag doorvoeren en een transitievergoeding berekenen op basis van het gedeelte waarvoor de werknemer uit dienst gaat. Helaas worden er vaak fouten gemaakt bij het berekenen van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte, wat vaak tot frustratie en een negatief beeld van de werkgever leidt, terwijl dit meestal niet opzettelijk gebeurt. De HR medewerkers hebben vaak niet de juiste, up-to-date, juridische kennis beschikbaar om elk ontslag in goede banen te leiden. Het is daarom altijd verstandig om hulp in te schakelen van een externe partij die beschikt over de juridische kennis om ervoor te zorgen dat alles op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat beide partijen er baat bij hebben

Tips

We zien vaak werkgevers met hele goede bedoelingen verkeerde keuzes maken. Dit gaat niet expres maar komt door de ontbrekende expertise op het gebied van ontslag. Deze verkeerde keuzes hebben alle gevolgen van dien voor werkgever en/of werknemer. Zorg dat je deze fouten niet maakt.

  • Stop de loonbetaling na 2 jaar ziekte (tenzij je een loonsanctie krijgt of wanneer er in jouw branche een derde ziektejaar loondoorbetaling is). Als je dit niet op tijd doet zal de werknemer het geld moeten terugbetalen. Dit is voor beide partijen heel vervelend en levert onnodige stress en extra werk op. Werknemers begrijpen dit vaak niet en moeten ineens hun al uitgegeven geld weer terug toveren. Dit is écht heel lastig voor mensen die al 2 jaar ziek zijn.
  • Adviseer om na 2 jaar ziekte een WIA-voorschot aan te vragen. Dit is speciaal voor deze situaties. Het is zonde als hier geen gebruik van wordt gemaakt. Veel werknemers weten dit namelijk niet en krijgen stress dat hun salaris stopt en er nog geen WIA uitkering is.
  • Zet de voor- en nadelen tegen elkaar af over het wel of niet gedeeltelijk in dienst houden van de werknemer. Ga ten rade bij een expert wat voor jouw situatie het beste is.
  • Begrijp goed wat een bepaalde WIA-uitkering inhoudt. Als je dit niet begrijpt kan je geen goede beslissingen nemen voor en met je werknemer. Lees je zo goed mogelijk in en vraag hulp aan een expert.
  • Laat niet ineens de bom vallen met het ontslag. Veel werknemers weten dit al en bereiden zich erop voor, maar breng het altijd op een rustige manier. Probeer van tevoren wat informatie op een rij te zetten voor de desbetreffende medewerker zodat deze zich gerustgesteld en gezien voelt.

Een ontslag is in de meeste gevallen voor beide partijen vervelend. Zorg dat het niet nóg vervelender wordt en pak alles vanaf het eerste moment goed aan. Als je te weinig expertise in huis hebt ga dan altijd ten rade bij een expert op het gebied van ontslag. Dit bespaart je veel tijd, stress en uiteindelijk ook geld. Na het succesvolle ontslagtraject sta je nog op goede voet met je ex-werknemer, dat is wat jij uiteindelijk ook wilt toch?

Hulp nodig bij je ontslag:

Heb je hulp nodig bij je ontslag neem dan contact op met Ontslaghulp voor Werkgevers. Het proces van ontslag kan complex en uitdagend zijn, vooral wanneer het gaat om situaties zoals ontslag na langdurige ziekte. Als werkgever wil je ervoor zorgen dat je de juiste stappen neemt en alle juridische en praktische aspecten correct afhandelt.