Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Is het mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan?

Veel werkgevers hebben onterecht het idee dat zij niets meer kunnen als een werknemer (langdurig) ziek is. Het is een vervelende situatie waar ze niets mee kunnen of niets aan kunnen doen. Dit is niet helemaal het geval. In sommige situaties is het mogelijk om een zieke werknemer toch te ontslaan. Dit kan zelfs bevorderlijk zijn voor het herstel van de werknemer en een goede oplossing voor zowel werkgever als werknemer zijn. Het is verstandig om de situatie altijd eerst met een ontslagexpert te bespreken. Zo kan je eerst advies inwinnen over de mogelijkheden in jouw situatie en daarna ervoor zorgen dat het ook juist gebeurt.

Overleg altijd eerst met een ontslagexpert

Je wilt te allen tijde voorkomen dat je zieke werknemer gestresst raakt van een ontslagvoorstel. Als je het niet goed aanpakt is er een grote kans dat je werknemer nog langer ziek thuis blijft zitten. Hoe kan je dan het beste een ontslag van een zieke werknemer aanpakken? Overleg altijd eerst met een ontslagexpert! Elke situatie is anders. Voor deze verschillende situaties gelden juridisch ook weer andere regels. De ontslagexperts bij Ontslaghulp Voor Werkgevers zijn van alle juridische aspecten op de hoogte en kunnen jou goed bijstaan en adviseren.

Waarom is ontslag tijdens ziekte zo complex?

Conform de Wet Verbetering Poortwachter moet een werkgever verplicht twee jaar ziekte begeleiden. In deze twee jaar dient de werkgever er alles aan te doen om de werknemer te laten herstellen of re-integreren bij de werkgever. Sterker nog er is een opzegverbod tijdens ziekte. Daarom accepteert het UWV het niet wanneer een werkgever tijdens het verzuim een ontslagregeling aangaat om onder zijn verplichtingen uit te komen.

Het gevaar hierbij is dat een zieke werknemer instemt met ontslag en daarna geen recht meer heeft op een WW-uitkering. Om recht te hebben op een WW-uitkering moet je kunnen solliciteren en werken. De zieke werknemer kan ook de Ziektewet niet in en blijft dus met niets achter. Het UWV beschermt de werknemer in dit geval.

Toch zijn er mogelijkheden en helpen de ontslagexperts bij Ontslaghulp Voor Werkgevers geregeld werknemers en werkgevers aan een kloppend ontslag tijdens langdurige ziekte waarmee werknemer toch aanspraak kan maken op de WW.

Wat als de werknemer niet meer terug wilt?

Er zijn verschillende ziektebeelden en diagnoses. Als we het hebben over overspannen raken dan gebeurt dit vaak door een combinatie van werk- en privé omstandigheden. De werknemer trekt het op een gegeven moment niet meer en meldt zich ziek.

Zijn er echt chronische ziektes en diagnoses dan raden wij een ontslag tijdens (langdurige) ziekte meestal af. Dan moet men echt twee jaar ziekte doorlopen.

Maar is er sprake van overspannenheid, burn-out of andere niet chronische ziektes dan kunnen er wel mogelijkheden zijn. Het ligt er dan wel aan waar de werknemer precies staat. Werkgevers onderschatten hoe vaak werknemers in deze situaties eigenlijk liever zelf ook niet meer terug willen keren naar werk. De periode thuis heeft hen doen inzien dat de werkzaamheden of het bedrijf niet meer bij hen past en dat ze hier niet gelukkig worden. Vaak zijn ze ook bang om weer in herhaling te vallen bij de oude werkgever. In dit geval kan een gesprek en mogelijk ontslag tussen werkgever en werknemer verheldering of een oplossing bieden.

Wil je als werkgever een ontslag voorstellen? Schakel dan altijd eerst een ontslagexpert in. Het eerste gesprek en het eerste ontslagvoorstel is namelijk de key tot een succesvol ontslag. Als dit niet goed gebeurt kan er grotere escalatie ontstaan en of ergere klachten en dus langere ziekte. In dit geval staan alle partijen er slechter voor na het gesprek terwijl dit juist een doorbraak had moeten worden.

Belangrijk voor werknemers: je kan niet met ontslag gaan én de ziektewet in gaan

Wanneer je met ontslag gaat moet de werknemer zich altijd beter melden. Vaak voor ondertekening van het ontslagvoorstel. Hierna gaat de werknemer de WW in. Het is niet mogelijk om tijdens een vast contract voor onbepaalde tijd na ontslag de ziektewet in te gaan. Het is altijd de WW. Het is belangrijk dat werknemers dit helder hebben en hiervan op de hoogte zijn. De uitzondering hierop is als je tijdens de uitloop van de vaststellingsovereenkomst onverwachts ziek bent geworden. Dan word je als werknemer alsnog ziek uit dienst gemeld.

Advies aan werknemers:

  • Bij voorkeur (tenzij het niet anders zou kunnen) meld je je niet ziek bij het UWV binnen 1 maand na uitdiensttreding.
  • Praat met het UWV niet over het feit dat je tijdens ziekte een VSO hebt getekend.
  • Moet je je toch ziek melden, bespreek dit dan altijd met je juridisch adviseur of ons en voorkom dat je jezelf in de vingers snijdt en problemen krijgt met je uitkeringsrechten.

Maak de situatie niet erger

Het is van groot belang om voorzichtig te handelen. Als je het verkeerd aanpakt, kan de werknemer zich gekwetst voelen en kan dit een mentale klap zijn. Het is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de werknemer onrechtvaardig wordt behandeld, omdat dit het onderhandelingsproces bemoeilijkt. Werknemers moeten het gevoel hebben dat er oprecht met hen wordt meegedacht en dat er naar een mogelijke oplossing wordt gezocht, wat natuurlijk ook het geval is. Ontslag tijdens ziekte is niet onmogelijk maar er moet goed overleg vooraf plaatsvinden.

Waarom een externe partij inschakelen bij ontslag?

Er zijn ontzettend veel verschillende type werknemers die andere wensen of belangen hebben. Hier moet je vooraf en tijdens het gesprek rekening mee houden. Jij als werkgever kan niet beslissen wat je werknemer wel of niet fijn vindt. Vaak weet een zieke werknemer dit zelf ook helemaal niet goed. Daarom is een externe partij zo fijn. Deze heeft de juridische expertise om het voor beide partijen zo goed mogelijk te regelen. Aan het eind zijn zowel de werkgever als de werknemer tevreden en kunnen ze elkaar gewoon nog groeten op straat. Wel zo fijn!

Hulp van de ontslagexpert voor werkgevers

Bij Ontslaghulp Voor Werkgevers kan je voor alle ontslagzaken terecht:

  • Is een ontslag überhaupt mogelijk?
  • Zo ja, wanneer is het beste moment om dit te opperen?
  • Hoe ga je het gesprek aan met je werknemer?
  • Wat kan je beter wel en niet zeggen in dit eerste gesprek?
  • Wat zet je in het eerste ontslagvoorstel? Het moet voor beide partijen een goede deal zijn anders raak je een gevoelige snaar bij de werknemer.
  • Het is belangrijk om te beseffen dat een ervaren HR-manager geen ontslagexpert is. Ontslag is echt een specialistisch vakgebied waarbij kennis en ervaring het verschil kunnen maken voor een succesvolle afhandeling van de zaak. Bij Ontslaghulp Voor Werkgevers hebben we verschillende werkgevers geholpen bij complexe situaties. We hebben meer 1.000 dossiers succesvol gesloten. Uiteindelijk waren zowel de werkgever als de werknemer tevreden met de geboden ontslagoplossing.

Heb je hulp nodig bij je ontslag neem dan contact op met Ontslaghulp voor Werkgevers