Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Nieuwe aanpak arbeidsomstandigheden?

4w5a0405-min_3_20210112_205239

De komende jaren wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een andere en verbeterde aanpak van arbeidsomstandigheden. Hiervoor heeft het ministerie een nieuwe visie op het arbobeleid ontwikkeld, zodat de resultaten van het arbobeleid verbetert kunnen worden en er effectievere interventies komen.

Het traject Arbovisie 2040 startte vorig jaar. Op basis van een dialoog met werkgevers, partners en werknemers is deze geheel vernieuwde Arbovisie tot stand gekomen. Ook heeft de analyse van rapporten, cijfers, position papers en ontwikkelingen een aandeel gehad. Er zijn zeven hoofdlijnen geformuleerd door het ministerie van SZW, en hiermee willen ze een trendbreuk in gang zetten.

Waarom de nieuwe Arbovisie 2040?

Volgens het ministerie is deze nodig omdat er de afgelopen tien jaar veel is veranderd. Er is een 24/7 economie ontstaan en er zijn veel meer flexibel werkenden. Ook zijn de grenzen tussen werk en privé aan het vervagen en is er steeds meer vraag naar mantelzorg.

Daarnaast leidt werk ook veel vaker tot gezondheidsproblemen:

  • Er vinden nu jaarlijks zo’n 114.000 arbeidsongevallen plaats met verzuim;
  • Wel 17% van de werknemers heeft last van burn-out klachten;
  • Er zijn 3000 doden gevallen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op werk.

Al deze factoren zorgen ervoor dat er dringend moest worden gekeken naar de huidige Arbovisie.

De zeven hoofdlijnen voor Arbovisie 2040

  1. Meer focus op preventie;
  2. Meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden;
  3. Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg;
  4. Verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving;
  5. Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid;
  6. Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis over preventie in de praktijk;
  7. Een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling.

Het doel van de Arbovisie 2040 is dat wij zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is.