Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Moet ik loon doorbetalen tijdens quarantaine?

4W5A0060-min

Corona en ziekteverzuim: het brengt heel wat vraagstukken met zich mee. Niet alleen verzuimen werknemers omdat zij zelf corona hebben, maar zij kunnen ook verzuimen omdat ze ziekte bij zichzelf of anderen willen voorkomen. En hoe zit het dan met de loondoorbetalingsplicht tijdens quarantaine? Er is dan toch geen sprake van ziekte? De Rechtbank Noord-Holland oordeelde hierover in een recente zaak.

Casus

Het gaat in deze casus om een werknemer van een bouwbedrijf. Op 7 januari worden de werknemers die in relatie staat tot een positief geteste collega naar huis gestuurd. Zij krijgen hun loon doorbetaald. De werknemer waar het hier om gaat, was sinds eind december thuis vanwege ziekte van zijn zus. Hij zou op 7 januari zijn werkzaamheden hervatten, maar dit was door de quarantaine geen optie. Hij blijft dus thuis. Twee dagen later wordt hij op staande voet ontslagen.

De werknemer vecht het ontslag aan en stapt naar de rechter. Daarbij eist hij doorbetaling vanaf 10 januari met een wettelijke verhoging, schadevergoeding, transitievergoeding en een billijke vergoeding. Hij geeft hierbij aan dat hij zich op 10 januari had ziekgemeld en hem destijds geen verzuimbegeleiding is aangeboden.

De werkgever betwist de ziekmelding. Ook heeft de werknemer aan de werkgever niet de testuitslag van de coronatest laten weten. Daarnaast heeft de werkgever geprobeerd contact te leggen met de werknemer en ontbrak er informatie. Dit is de reden geweest voor ontslag op staande voet.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht was. Ondanks onbereikbaarheid van de werknemer, stelt de kantonrechter dat de werknemer niet ongeoorloofd heeft verzuimd. Ontslag op staande voet was volgens de rechter prematuur. De vraag of werknemer zich wel of niet ziek heeft gemeld was irrelevant. De loondoorbetaling moet plaatsvinden tot het einde van het contract en wordt wettelijk verhoogd met 10%.

Tip

Corona en quarantaine op de werkvloer kan veel problemen met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om alle meespelende belangen af te laten wegen en maatregelen binnen proporties te houden.