Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Loonsanctie & bedrijfsarts | Veranderingen Prinsjesdag 2020

4w5a6066-min_1_20200824_144526

Het is een gegeven dat wetsvoorstellen, hoe rechtvaardig en doordacht ook, niet altijd het levenslicht zien. Bij het Ministerie van SZW is dat niet anders. Misschien herinnert u zich nog dat eigen risicodragers geen loonsanctie meer zouden krijgen? Nou, we wachten er nog steeds op. Verheugend in dat opzicht is dat in de Prinsjesdagstukken aandacht wordt gevraagd voor een ander voorstel op het lastige en voor werkgevers vaak prijzige terrein van de loonsanctie. Dat kan een teken zijn dat het Kabinet er nou echt werk van gaat maken. Maar waarvan?

Loonsancties

Loonsancties zorgen voor onzekerheid. Het is vaak duister of de goede weg is ingeslagen. Loonsancties staan ook niet altijd in verhouding tot het gemaakte verwijt. Maar het meest gehoord is wel dat het advies van de bedrijfsarts stipt is opgevolgd en er tóch een sanctie volgt. Simpelweg omdat de arts van het UWV en de bedrijfsarts er een andere medische kijk op nahouden, bij uitstek een terrein waar een werkgever niets van kan en mag vinden.

Wat verandert er?

Om aan die kritiek tegemoet te komen heeft SZW begin 2019 voorgesteld om het RIV alleen nog door arbeidsdeskundigen te laten toetsen. Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid wordt leidend bij de RIV-toets door het UWV. Dat wetsvoorstel is nota bene door verzekeringsartsen van het UWV, positief ontvangen. Toch hoor je er na december 2019 niks meer over. Daarom is het goed dat in de begroting van SZW nog eens uitdrukkelijk is opgenomen dat er een beleidswijziging zit aan te komen: “De RIV-toets zal in 2021 volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV. Als werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie. Hiermee wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer.” Nou nog in stemming brengen.

Update

Bij het ter perse gaan, zoals dat heet, van dit artikel, is de eerste scheur in de planning al ontstaan: in plaats van 1 januari 2021 gaat het plan om de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV toets (lees: loonsanctie) op zijn vroegst op 1 september 2021 in. Dat is bekend gemaakt bij het indienen gisteren, 1 oktober, bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel van Minister Koolmees om de bedrijfsarts de leiding te geven. Voor de goede orde, als de fracties in de vaste Kamercommissie Sociale Zekerheid in de Tweede Kamer er mee akkoord zijn moet het nog naar de Eerste Kamer. Met de verkiezingen volgend jaar echter nog voor de boeg moeten nog maar zien of dit voorstel überhaupt in stemming wordt gebracht. Veel tijd is er niet meer, het komend half jaar. Helaas dus onverkort raadzaam om stappen in de re-integratie van een zieke werknemer steeds kritisch te wegen. Wij zullen u daar graag bij blijven ondersteunen.

Meer lezen over loonsancties? Diverse artikelen over dit onderwerp vindt u in onze kennisbank, waar onze experts u ontzorgen door kennis te delen. Ook vindt u een aantal artikelen met betrekking tot Prinsjesdag 2020 in onze kennisbank.