Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ik ben ADXpert voor jou | Leger des Heils

LogoIC2

‘We hebben voor ADXpert gekozen omdat de arbeidsdeskundige goed beviel en er snel doorgepakt werd. We krijgen binnen een week een conceptrapport, binnen twee weken een definitief rapport.’ Anne en Joyce werden geïnterviewd over hun ervaring met ADXpert.

Wie zijn jullie?

Anne: ‘Mijn naam is Anne en ik ben HR-adviseur bij Leger des Heils. Dit doe ik nu twee jaar. Ik adviseer en ondersteun teammanagers onder andere bij langdurige verzuim van medewerkers en heb contact met ADXpert voor tweede spoor trajecten en andere coachingsvraagstukken. Dan springen ze in om advies te geven.’

Joyce: ‘Ik werk nu 5,5 jaar bij Leger des Heils als HR-adviseur. Ik was betrokken bij de opstart van de samenwerking met ADXpert en hoorde van oud-collega Hilde van Dijke over een professionele en fijne arbeidsdeskundige. Toen zijn we gaan kijken wat de samenwerking opleverde. We zijn gestart met arbeidsdeskundige onderzoeken en daarna ook tweede spoortrajecten.’

Waarom hebben jullie voor ADXpert gekozen?

Joyce: ‘We hebben vooral gekozen omdat de arbeidsdeskundige goed beviel en er snel gehandeld werd. Ook had Hilde, destijds een collega van ons, een positieve ervaring met ADXpert. Bij andere bureaus duurde het soms te lang voordat we een rapport ontvingen en was het niet concreet genoeg, maar nu kunnen wij ook snel en kwalitatief doorpakken en dat is wel wat waard.’

Wat vinden jullie belangrijk aan een arbodienst?

Anne geeft antwoord: ‘Het is belangrijk dat de lijntjes kort zijn en dat er voor en na een gesprek gespard kan worden. We kunnen de coach altijd bellen en er wordt meegedacht met elkaar. Sinds kort is er een multidisciplinair overleg waarin we vraagstukken bespreken. Daar haal je altijd nieuwe ideeën of tips uit.’ Joyce vult aan: ‘Je bent meer een sparringpartner geworden. Dat is heel fijn en helpend om te kijken wat het beste is voor de medewerker. Ook is het prettig dat alles onder één dak is, zodat we de zekerheid hebben dat we terechtkunnen.’

Hoe ervaren jullie het persoonlijke contact met ADXpert?

Het antwoord hierop is kort: ‘We hebben vooral contact met coaches en arbeidsdeskundigen. Dat bevalt goed en de samenwerkingen lopen gewoon prima.’

Voor welke problemen vindt ADXpert een oplossing?

‘Vooral voor de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter nakomen en bij juridische stukken. Als iets vast lijkt te lopen, bedenken we oplossingen met elkaar. Het is prettig dat coaches bij tweede spoortrajecten een helikopterview hebben, creatief zijn en ook buiten de organisatie denken.’

‘Medewerkers hebben soms te maken met verlies van hun functie bij langdurige ziekte. Dan bieden de coaches goede begeleiding en een frisse blik. Er is balans tussen wat er moet gebeuren en er is empathie en inlevingsvermogen voor de medewerker.’ Dat sluit aan hoe wij als organisatie werken.