Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Hoe zit het met het salaris bij een tweede spoortraject?

Een tweede spoortraject is een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kan terugkeren naar zijn of haar eigen functie of bij de eigen werkgever. Dit traject biedt de werknemer de kans om elders passend werk te vinden en zich opnieuw op de arbeidsmarkt te begeven. Maar hoe zit het met het salaris als een werknemer een tweede spoortraject volgt? Het is belangrijk om te begrijpen hoe het salaris tijdens dit traject wordt behandeld, aangezien dit een cruciale rol speelt in de financiële stabiliteit van de werknemer tijdens het re-integratieproces. Hier worden vijf aandachtspunten genoemd waar u kan letten.

Aandachtspunt 1: Loondoorbetaling

Tijdens een tweede spoortraject heeft een werknemer recht op loondoorbetaling. Dit betekent dat de werkgever het salaris van de werknemer doorbetalen blijft, ook als de werknemer tijdelijk ander werk doet. Het salaris dat de werknemer ontvangt tijdens het tweede spoortraject is dus gelijk aan het salaris dat hij of zij ontvangt voor uitval en is afhankelijk van de CAO-afspraken. In het eerste ziektejaar gaat het meestal om 100% salaris en in het tweede ziektejaar 70%. De werk- en/of re-integratie-uren worden in het tweede ziektejaar vaak wel voor 100% betaald.

Aandachtspunt 2: Verlaging van het salaris

In bepaalde gevallen kan een medewerker tijdens een tweede spoortraject nieuw, passend, werk vinden. Dit kan betekenen dat het salaris bij de nieuwe werkgever lager is dan bij de oude werkgever. Als er in dit werk bij een andere werkgever sprake is van een lager loon moet de werknemer dat accepteren. Het dienstverband met de oude werkgever wordt beëindigd.

Aandachtspunt 3: Uitkering

Als een werknemer tijdens het tweede spoortraject een uitkering ontvangt, kan dit gevolgen hebben voor het salaris. De hoogte van de uitkering kan namelijk invloed hebben op het salaris dat de werknemer ontvangt. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de regels rondom uitkeringen en salaris. Een voorbeeld hiervan is een medewerker met een no-riskpolis bij het UWV. Bij ziekte kan de medewerker bij het UWV aangeven dat hij of zij zelf de Ziektewetuitkering wil ontvangen. Dat betekent dat de werkgever hier rekening mee zal houden in het te betalen loon.

Aandachtspunt 4: Kosten tweede spoortraject

Een tweede spoortraject kan kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden in de meeste gevallen betaald door de werkgever. Als de werknemer tijdens het tweede spoortraject ander werk doet bij een andere werkgever en forse reiskosten maakt worden deze kosten samen met het salaris aan werknemer vergoed. De reisduur voor het uitvoeren van passend werk kan oplopen tot 3 uur per werkdag, zo is wettelijk vastgesteld. De daarbij behorende reiskosten kunnen op maandbasis wel oplopen tot honderden euro’s.

Aandachtspunt 5: Afspraken in het contract

Het is belangrijk om afspraken te maken over het salaris tijdens een tweede spoortraject dat vast in het contract moet worden gelegd. Hierin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat het salaris gelijk blijft, bijvoorbeeld 70%, tijdens het tweede spoortraject en dat er geen verhoging verwerkt wordt. In andere situaties wordt het re-integreren tijdens het tweede spoortraject financieel gestimuleerd en wordt de tijd van de re-integratieactiviteiten 100% salaris betaald.

Mocht u nog vragen hebben over tweede spoortrajecten, re-integratie of gerelateerde aspecten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team van experts staat klaar om u te ondersteunen en te voorzien van advies op maat. 

Neem contact met ons op